Izbori za Vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela – primaju se kandidature

U nedjelju, 22. rujna počeo je teći rok od 14 dana za podnošenje kandidacijskih lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela koji će se održati 27. listopada. Izbori će se provesti u 14 mjesnih odbora, a birat će se između pet i devet članova vijeća, ovisno o broju stanovnika. Sva potrebna dokumentacija dostupna je na sljedećem linku https://dugoselo.hr/izbori-za-clanove-vijeca-mjesnih-odbora-2019/Skip to content