U četvrtak, 29. rujna 2016.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 28. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red

 1. Verifikacija zapisnika sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2016. godinu s Financijskim planom za 2016. godinu
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2016.  god. do 30.06. 2016. godine
 4. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
 5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2016.  godinu
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.  godinu
 7.  Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa  održavanja komunalne infrastrukture za 2016.  godinu
 8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi  Grada Dugog Sela za 2016.  godinu
 9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2016.  godinu
 10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2016.  godinu
 11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2016.  godinu
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Strategije razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje 2014. do 2020. god.
 13. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, autobusnih stajališta i parkirališta u zimskim uvjetima (zimska služba) za 2016./2017. godinu na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni  Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Dugo Selo
 15.  Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Dugo Selo za zapošljavanje voditelja Programa predškole na određeno vrijeme
 17. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
Skip to content