U četvrtak, 18. lipnja 2020. godine, s početkom u 13h, u Gradskoj sportskoj dvorani u Dugom Selu, održati  će se 27. redovna sjednica Gradskog vijeća Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine – rasprava i glasovanje

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu 

10.a. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

10.b. Odredbe

10.c. Karte 25000

10.d. Karte 5000

10.e. Obrazloženje

10.f. Pročišćeni tekst

11. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo 

12. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 747, k.o. Dugo Selo II

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

14. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta (k. č. broj: 589/4 i 595/2, k.o. Dugo Selo I)

15. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

16. Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela

17. Prijedlozi i informacije

Skip to content