U četvrtak, 21. srpnja 2016.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 27. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 25. i 26. redovne sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće o  poslovanju trgovačkog društva Dukom  d.o.o.  za  2015. god.

3. Izvješće o  poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o.  za  2015. god.

4. Izvješće o  poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.  za  2015. god.

5. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2015. godinu

6.  Izvješće o radu  Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2015. godinu

7. Izvješće o radu  Kulturno umjetničkog društva „Preporod“ Dugo Selo za 2015. godinu

8. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2015. godinu

9. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Leprovica – jug

10. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji zemljišta –  k.č.br. 2159  k. o. Dugo Selo II

12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto

13.1.  Prijedlog Zaključka o izboru  predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela

13.2. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik

14. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content