U petak, 09. srpnja 2021. godine, s početkom u 16.00 sati u dvorani Glazbene škole Dugo Selo, Dugo Selo, održati  će se 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu 
 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i  školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 7. Izvještaj o poslovanju Ustanove Sportski centar Dugo Selo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
 8. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2020. godinu
 9. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2020. godinu
 10. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2020. godinu
 11. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2020. godinu 
 12. Izvješće o radu komunalnih redara za 2020. godinu
 13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo
 14. Prijedlog Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela     
 15. Prijedlog Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo  
 16. Prijedlog Odluke o izradi XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo  
 17. Prijedlog Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela
 18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog pokretanja Glazbene igraonice pri Glazbenoj školi Dugo Selo
 19. Prijedlog Zaključka o davanju podrške Glazbenoj školi Dugo Selo za osnivanje veleučilišta u Gradu Dugom Selu
 20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sudjelovanje na elektroničkim javnim dražbama i kupnju nekretnina označenih kao k.č. broj 2150 i k.č. broj 2151, k.o. Dugo Selo II 
 21. Prijedlozi i informacije   

 

 

Skip to content