U utorak, 26. rujna 2017.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika s 2. redovne sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Dugog Sela  [prezentacija Prijedloga Odluke (PPT datoteka)]
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2016. god.
4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2016. god.
5. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2016. god.
6.1. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“
6.2. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“
7. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2016. godinu
8. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2016. godinu
9. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog društva „Preporod“ Dugo Selo za 2016. godinu
10. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2016. godinu
11. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2017. god. do 30.06.2017. god.
12.1. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
12.2. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
13. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu
14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Dugo Selo za zapošljavanje trećeg odgojitelja u predškolsku odgojnu skupinu
16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta
17. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content