U četvrtak, 29. listopada 2020. godine, s početkom u 13h, u dvorani Glazbene škole Dugo Selo, Dugo Selo, Zagrebačka 24, održati  će se 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika sa 29. redovne sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu

3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

9. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
9a) Prijedlog Odluke
9b) Odredbe
9c) Karte 25000
9d) Karte 5000
9e) Obrazloženje
9f) Amandman
9g) Pročišćeni tekst
10. Prijedlog Odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

11. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 747 k.o. Dugo Selo II

12. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 599 i 597, k.o. Dugo Selo II

13. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 601/1, k.o. Dugo Selo II

14. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 601/2, k.o. Dugo Selo I

15. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 601/3, k.o. Dugo Selo II

16. Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2019. godinu
17. Prijedlog Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje te sklapanju Sporazuma o prijateljstvu između Grada Dugog Sela i Općine Gręboszów

18. Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I
19. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
20. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2021. godinu
21. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Dugog Sela za 2020. godinu
22.1. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
22.2. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
23.1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad izdavanjem cd-a ”EVO SRCU MOM RADOSTI”
23.2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom digitalizacije dvorane KUD-a ”Preporod”
23.3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva za izdavanje knjige „Dugoselska i kopčevečka odškrinuta vrata“
24. Prijedlozi i informacije

 

Skip to content