U utorak, 15. prosinca 2020. godine, s početkom u 13h, u Gradskoj sportskoj dvorani u Dugom Selu, Ulica Đure Dubenika 2, održati  će se 31. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika sa 30. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2019. godinu
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.
 4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela
 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 7. Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
 8. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo
 9. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta (k. č. broj: 589/4 i 595/2, k.o. Dugo Selo I)
 10. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2023. godine
 11. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2021. godinu
 12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
 13. Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 14. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
 15. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dugog Sela
 16. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 17. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje od 2014. do 2020. godine
 18. Prijedlog Zaključka o poništenju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I
 19. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća za 2021. godinu
 20. Prijedlozi i informacije
Skip to content