U četvrtak, 15. prosinca 2016.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 31. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red

 1. Verifikacija zapisnika sa 29. i 30. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu
 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela  za 2016. godinu
 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2016. godinu
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2016. godinu
 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela  za 2016. godinu
 9. Prijedlog  Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu, s  projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu
 11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. god.
 12. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. god.
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. godin
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
 16. Prijedlog  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2017. godinu
 17. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
 18. Prijedlog  Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
 19. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2017. godini
 20. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2016. godinu

21.1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela

21.2 Prijedlog  Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite  Grada Dugog Sela

22. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu

23. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu

24. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine –  k.č.br.266 k.o. Dugo Selo I

25. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2017. godin

26. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content