31. sjednica dugoselskog Gradskog vijeća: Ukinut porez na potrošnju

Na današnjoj 31. sjednici dugoselski gradski vijećnici donijeli su niz odluka i to većinom jednoglasno. Ukinut je porez na potrošnju u cilju pomoći ugostiteljima, DKPC-u je dana suglasnost za zaduživanje za nabavu novog vozila za skupljanje otpada, čestica na potezu između Predavčeve i A. i B. Božikovića ulazi u industrijsku zonu, a zbog zahtjeva investitora koji želi realizirati projekt ekološke oporabe plastike. Nakon predsjednika Vijeća Darjana Budimira, vođenje drugog dijela sjednice preuzeo je potpredsjednik Ivan Šajković. Više o odlukama u izvještaju.

Dana suglasnost za zaduživanje DKPC-u za nabavu vozila za skupljanje otpada

Gradsko vijeće većinom glasova dalo je suglasnost za zaduživanje Dugoselskom komunalnom poduzetničkom centru za nabavu prilagođenog teretnog vozila za sakupljanje otpada marke Mitsubishi fuso, putem financijskog leasinga. Ukupna naknada za leasing iznosi 98.960 eura, rata mjesečno iznosi 1.339,05 eura, rok otplate je 60 mjeseci. Na pitanje vijećnika Siniše Kljajića jesu li uzete ponude od drugih tvrtki, direktor Tadija Penić odgovorio je kako je to otvoreni postupak male vrijednosti, prije su proveli istraživanje tržišta te su imali pet informativnih ponuda.

Pomoć ugostiteljima – ukinut porez na potrošnju

Jednoglasnim prihvaćanjem odluke o izmjenama odluke o gradskim porezima ukinut je porez na potrošnju. Ovo fiskalno rasterećenje direktna je pomoć ugostiteljima koji ove godine zbog koronavirusa nisu normalno radili. Vijećnika Kljajića zanimalo je kada su bili pozvani gospodarstvenici, i to svi, ne samo ugostitelji, uz predstavnike iz Obrtničke komore i Udruženja obrtnika. Kao gradove primjere za mjere pomoći, spomenuo je Ivanec i Rijeku. Pitao je i gdje su mjere za cjelokupno gospodarstvo. Na njegovo izlaganje referirao se vijećnik Kruno Blažinović istaknuvši kako se ovaj porez odnosi samo na ugostitelje koji su sada u teškom položaju, ovom odlukom ih se stavlja u povoljniji. Predsjednik Gradskog vijeća Darjan Budimir naveo je kako se zbog obustave gradonačelnika donesene antikorona mjere za pomoć nisu realizirale. Osvrnuo se na lanjsku situaciju kod izglasavanja ove odluke. Nije bilo korone, tada nije bila prihvaćena zbog netransparentnosti i loše pripreme te dodao kako porez na potrošnju ustvari plaćaju građani. Kako je obrazložio, s obzirom na tešku situaciju u ovom drugom valu pandemije, podržat će se ova odluka, ali svi moraju biti spremni na to da će se ona možda vratiti kad se stanje popravi.

Industrijska namjena čestici kod pilane zbog proizvodnog pogona ekološke oporabe plastike

Nakon rasprave i stanke za konzultaciju kluba vijećnika, jednoglasno je donijeta odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada. Pojedinačni zahtjev dala je tvrtka Prerada drva Čigra d.o.o., traži da se k.č. br. 824/1 k.o Dugo Selo II prenamijeni iz mješovite zone (unutar građevinskog područja) u gospodarsko proizvodnu pretežno industrijsku namjenu. Čestica se nalazi na potezu pilane, između Predavčeve ulice i A. i B. Božikovića. Investitor želi realizirati projekt ekološke oporabe plastike, pogon neće imati štetan utjecaj na okoliš, pojasnio je resorni pročelnik Marijo Vinko dodavši kako su današnje gradnje ind. pogona održive i ekološki prihvatljive. Pobliže je to opisao gradonačelnik Panian. S investitorom je obišao takav pogon u Sloveniji, udovoljava svim ekološkim standardima, a nalazi se između obiteljskih kuća. Možemo to kočiti, ali zainteresiranih nema, uskoro će biti izgrađena prometna infrastruktura, napomenuo je. Kako se čulo, lokacija će biti atraktivna – u blizini je škola, budući trgovački centar, zaobilaznica… Zašto je nadležni Odbor dao negativno mišljenje i nema obrazloženja, pitao je Kljajić. Podsjetio je kako je o problematici stanja u prostoru na prošloj sjednici govorio zamjenik gradonačelnika Tominac. Izvršna vlast neprekidno razmišlja o stanju u prostoru i svakodnevno se radi na tome, pojasnio je Vinko. Prostorno planiranje grada, pogotovo za višestambenu izgradnju, nije dobro, napomenuo je predsjednik Vijeća Budimir. Zanimalo ga je kad je bila prenamjena čestice iz odluke jer je to prvo bila ind. zona, pa mješovita i sad se ponovno vraća na isto. Prenamjena se dogodila 2013. na zahtjev Grada. No, interesa za mješovitu nije bilo, rekao je Vinko. Nakon spomenute stanke, Budimir je iznio stav o prihvaćanju ove točkaste izmjene, ali će se pratiti postupci. Većina vijećnika bila je protiv odluke o prodaji građevinskog zemljišta, riječ je o zemljištu kod Doma zdravlja i o tome se više raspravljalo na aktualnom satu.

Smanjen koeficijent namjene za sportske i rekreativne objekte

Vijeće je donijelo Odluku o dopuni odluke o komunalnoj naknadi, kojom je smanjen koeficijent namjene za objekte namijenjene za sport i rekreaciju na 1,00 s 5,00. U praksi je uočeno kako ti objekti dobivaju visoke iznose za komunalnu naknadu, a intencija je Grada da se stimulira gradnja novih i zadrži postojeće s obzirom na opće društvenu korist. Odlukom o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, iznos od 10 kuna za naknadu koja se koristi za gradnju građevina za gospodarenje otpadom i sanaciju neusklađenih odlagališta, ostaje isti. Cijena usluge, koja iznosi 60 kuna, tako se neće mijenjati. Sredstva od te naknade su namjenska i prikazana u Programu gradnje objekata i kom.infrastrukture.

Nastavak sjednice protekao je bez rasprava i sve su ostale odluke donijete jednoglasno. Prihvaćen je srednjoročni trogodišnji plan davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023.  te plan davanja koncesija za 2021. Radi se o koncesijama za dimnjačarske poslove i linijski prijevoz putnika. Donijet je Plan upravljanja i raspolaganja imovinom za 2021., odnosi se na imovinu vlasništvu grada: stanovi, građevinsko i poljoprivredno zemljište; nerazvrstane ceste; poslovni prostor i poslovni udjeli u trgovačkim društvima. Prihvaćene su: odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada; odluka o donošenju plana djelovanja grada dugog sela u području prirodnih nepogoda; odluka o produženju važenja strategije razvoja grada za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Donijet je zaključak o poništenju javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela k.č.br.74273 k.o.Dugo Selo I jer na natječaj nije stigla niti jedna ponuda. Donijet je zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Dugo Selo. Prihvaćen je program rada Gradskog vijeća za iduću godinu.  Odluke su dostupne na službenoj stranici Grada.

Vijećnike idući utorak, 22. prosinca, očekuje još jedna sjednica na čijem je dnevnom redu donošenje proračuna za 2021. godinu.Skip to content