U četvrtak, 23. veljače 2017.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 33. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red

 1. Verifikacija zapisnika sa 32. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Dugo Selo u 2016. godini
 3. Izvješće komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine
 4. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 5. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – sanacija cijevnih propusta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 6. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – asfaltne ceste na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 7. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – redovno održavanje na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 8. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – pojačano održavanje i rekonstrukcija na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 9. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – poljski putovi na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 10. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 11. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – postava i popravak vertikalne signalizacije na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o uređenju građevinskog zemljišta – izgradnja parkirališta i nogostupa na dijelu k.č.br. 619, 622/3, 621/3 i 3832, sve k.o. Dugo Selo I
 13. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
Skip to content