U četvrtak, 30. ožujka 2017.  godine,  s početkom u 15,00  sati  održati će se 34. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

1. Verifikacija zapisnika sa 33. redovne sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2016. godinu

3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2016. godinu

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2016. godinu

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2016. godinu

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2016. godinu

9. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine

10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

12. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. god.

13.  Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. god.

14.  Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. god.

15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

16.1. Prijedlog Strategije raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela

16.2. Prijedlog Plana raspolaganja i upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

17. Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

18. Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine

19. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja – održavanje fontane na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području naselja Lukarišće – izgradnja društvenog doma

21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području naselja Velika Ostrna – adaptacija objekta Nogometnog kluba Ostrna

22. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za 2016. godinu

23. Prijedlog Zaključka o suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2017/2018.

24. Prijedlog Zaključka o suglasnosti na Strukturu i plan upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2017/2018.

25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti osnivanja glazbenog vrtića pri Glazbenoj školi Dugo Selo, financiranju i plan rada

26. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content