U četvrtak, 09. rujna 2021. godine, s početkom u 17:00 sati u dvorani Glazbene škole Dugo Selo, Dugo Selo, održati  će se 4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika s 2. i 3. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2020. godinu
 3. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 7. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela
 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 12. Prijedlog II. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 13. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 14. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
 15. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela
 16. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela 
 17. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Dugog Sela
 18. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o plaćama zaposlenih u Ustanovi Sportski centar Dugo Selo
 19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo  
 20. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj: 390/20, 3835/4 i 3835/5, sve k. o. Dugo Selo I
 21. Prijedlog Zaključka o izboru članova Komisije za dodjelu stipendija
 22. Prijedlozi i informacije

 

Skip to content