U četvrtak, 16. prosinca 2021. godine, s početkom u 15:00 sati u Gradskoj vijećnici, Dugo Selo, održati  će se 7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
 3. Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
 4. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 6. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 7. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 8. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 9. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 10. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
 12. Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu 
 14. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 15. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 16. Prijedlog  Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 17. Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 18. Prijedlog  Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 19. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 20. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela
 21. Prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za razdoblje od 2022. do 2028. godine
 22. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 23. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 24. Prijedlog  Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
 25. Prijedlog Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
 26. Prijedlog Rješenja o  imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Dugo Selo 
 27. Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
 28. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela u 2021. godini
 29. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 30. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za razdoblje 2022. – 2025. godine 
 31. Prijedlog Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
 32. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 33. Prijedlozi i informacije

 

Skip to content