7,3 milijuna kuna za komunalnu infrastrukturu

Zagrebačka županija uputila je, jedinicama lokalne samouprave na svom području, javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala 7.300.000,00 kuna bespovratnih sredstava, a natječaj je otvoren do 1. prosinca 2016. godine ili do utroška sredstava.

Pravo na podnošenje prijava imaju gradovi i općine s područja Zagrebačke županije u provođenju programa/projekata komunalne infrastrukture iz područja zbrinjavanja otpada, vodoopskrbe, prometne infrastrukture i zbrinjavanja otpadnih voda. Prijave se mogu poslati za financiranje programa/projekata koji će se provoditi tijekom 2016. godine

Prihvatljive aktivnosti su izrada projektno-tehničke dokumentacije, građenje, adaptacija i/ili sanacija komunalnih objekata i uređaja. Prihvatljivi su svi troškovi za radove, opremu i usluge iz područja komunalne infrastrukture sukladno stavkama iz financijskog plana i troškovnika programa/projekta.

Maksimalni iznos financiranja kojim će Zagrebačka županija sudjelovati u financiranju po pojedinačnom projektu je 1.000.000,00 kn. Projekte jedinica lokalne samouprave I. i II. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija financirati će do 100% iznosa vrijednosti projekta, a kod jedinica lokalne samouprave III., IV. i V. stupnja razvijenosti do 80%, 60%, odnosno 50% iznosa vrijednosti projekta.

Projekti koji se financiraju moraju biti usmjereni na ravnomjerni razvoj na cjelokupnom području Zagrebačke županije, sukladno Razvojnoj strategiji Zagrebačke županije, te razvojnim programima i planovima jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, kao i prijavni obrazac nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6311-681 i 01/6311-685. Prijave programa/projekata dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu (Prijava za sufinanciranje programa/projekata izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture), Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu. Također, moguće je prijaviti program/projekt elektronskom poštom na adresu i.horvatinovic@zagrebacka-zupanija.hr.Skip to content