Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

AKTUALNI SAT

Aktualni sat današnje sjednice Gradskog vijeća pitanjima je otvorila vijećnica Jasminka Kokot Bambić (SDP). Osvrnula se na privremene odluke o financijskoj potpori programima/projektima udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti te udruga u području javnih potreba u kulturi za 2015. godinu objavljenim na gradskoj stranici, zanimaju je sami projekti za koje su udrugama dodijeljena sredstva te sastav povjerenstva koje je imenovao gradonačelnik. Sukladno gradskom Pravilniku i zakonskim propisima imenovana su dva povjerenstva, jedno za otvaranje ponuda u sastavu Mladen Šestan, Mirjana Perković i Zvjezdana Budor Klarić te drugo koje su činili Veljko Bertak, Pavo Jakovljević i Marica Knezić za ocjenu kvalitete projekata. Uvid u ponude je moguć, sve je transparentno, dokumentacija je u elektronskom obliku, a nazivi projekata objavljeni su u spomenutoj odluci, objasnila je viša stručna suradnica za gospodarstvo Z.Budor Klarić. Drugo pitanje vijećnice odnosilo se na probleme koje s parkirališnim mjestima imaju stanari Mihanovićeve. Iznaći će se adekvatno prometno rješenje odnosno iscrtati parkirališna mjesta, odgovorio je gradonačelnik Stipo Velić. Kokot Bambić ukazala je i na problem s odlaganjem zelenog otpada nastalog uslijed proljetnog uređivanja vrtova i okućnica. Sada takav otpad građani pale što nije dozvoljeno pa se sankcionira ili neodgovorno odlažu s drugim, komunalnim otpadom.

Vijećnik Nenad Panian predložio je, nakon razgovora s Udrugom pčelara, da se kod budućih planova uređenja zelenih površina sadi medonosno drveće. Pitao je i da li je Grad zainteresiran za iznajmljivanje uredskog prostora koji je koristio Radio Martin, a za potrebe proširenja Gradske knjižnice. Planiran je sastanak, ukoliko bude mogućnosti bit će proširenja, kazao je gradonačelnik.

Stjepan Novosel (nezavisni s liste HSU-a) govorio je o komunalnoj naknadi za koju je nedavno velik broj građana dobio nova rješenja, mišljenja je kako ima puno nejasnoća. Ispada da su cijene nekima čak 50 posto veće, razlog je dodana naknada za uređenje voda, prije se plaćalo tromjesečno te je tako bilo manje troškova što se tiče poštarina i ostalog, naveo je Novosel. To je zakonski moralo biti preuzeto i taj novac ide Hrvatskim vodama, računi su uvećani za taj iznos i sve je navedeno u priloženom obrazloženju uz uplatnice. Povećanje od strane grada je od 10 lipa (vrijednost boda kom.naknade s prijašnjih 30 lipa/m2), pojasnio je gradonačelnik Velić. Plaćanje je mjesečno sukladno odluci Gradskog vijeća. Kako ima drastičnih primjera povećanja te kako nije sve samo zbog gradske odluke, komentirao je vijećnik Stjepan Bertek (nezavisni). Napomenuo je kako se postupkom legalizacije mnogima povećala kvadratura za naplatu, a tako se povećava i vodni doprinos.

S.Novosel zahvalio je i na pismenom odgovoru za popis nekretnina u vlasništvu Grada. Smatra kako grad ima imovinu za koju ne zna ili ne brine o njoj. Tu su, dodao je, i vatrogasni domovi. Zatražit će tematsku sjednicu na temu „Građevine Grada Dugog Sela, njihova svrha i korištenje“. Osim o imovini, predložio je i sjednicu o komunalnim poduzećima, njihovom razvoju i poslovanju. Grad je i vlasnik zgrade uprave u kojoj su smještene i druge službe, županijske i državne. Tijekom prošle godine, sa svih sedam korisnika zgrade uprave potpisani su ugovori o sufinanciranju režijskih troškova i troškova održavanja, informirao je pročelnik Odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Mladen Šestan.

Vijećnik Kruno Blažinović zahvalio je na asfaltiranju Goričke ulice i Laznice te pitao kada će se nastaviti uređenje dječjeg igrališta. Predložio i uređenje malog trga na tom području za što postoji manja zelena površina. Jednosmjerna cesta kod DV Dugo Selo bila bi rješenje za prometni krkljanac koji nastaje zbog nedostatka parkirališnih mjesta, pogotovo u vrijeme dolaska/odlaska djece u vrtić, predložio je Blažinović. Prvo će pričekati rebalans, a prometno rješenje će se ispitati, odgovorio je Marijo Vinko. Stjepan Valjak (HSS) predložio je prostor na uglu Domjanićeve gdje bi se moglo napraviti dvadesetak parkirališnih mjesta.

Loše prometnice, pogotovo zapadni ulaz u grad spomenuo je Josip Sesan (HSU). Taj je dio područje Grada Zagreba s kojim je dogovoreno kako će svatko riješiti svoj dio preko Županijskih cesta, ove bi godine to trebalo biti riješeno, rekao je gradonačelnik Velić. Također, dodao je potpredsjednik Vijeća Cik, grad Zagreb će postaviti i rasvjetu što će znatno poboljšati sigurnost na prometnici. Izvlaštenje za nogostup u Lukarišću je u tijeku, projekt je gotov, rekao je pročelnik Odjela za stambeno gospodarstvo Marijo Vinko na drugo Sesanovo pitanje.

Kako ostaje gradonačelnik do isteka mandata, odgovorio je Velić Nenadu Sedlaru koji ga je pitao da li odlazi u Ministarstvo reg.razvoja, na svoje prijašnje mjesto. Popis svih Dugoselaca koji su u županijskim odborima, s obzirom da se radi o drugoj upravnoj jedinici, će morati tražiti od te instance jer ti podaci nisu pod gradskom ingerencijom. Pokrenut je postupak za povrat imovine obitelji Drašković, radi se o povratu šume, za to je nadležan Ured državne uprave, a grad se očitovao na suvlasnički dio, odgovorio je Šestan Stjepanu Štefinovcu (SDP). Tvrtka u Maloj Ostrni čiji kamioni utječu na prometnu (ne)sigurnost mještana Leprovice registrirana je u Dugom Selu, dogovorit će se sastanak s vlasnikom radi tog problema, rečeno je na Štefinovčevo drugo pitanje. Na loše stanje prometnica u Ostrni upozorio je i S. Bertek, a potpredsjednik Vijeća Cik podsjetio je kako za sada nema odgovora na upućen zahtjev Županijskim cestama. Provjerit će se da li Hitna služba funkcionira 24 sata na dan kako je dogovoreno, rečeno je Zdenku Sokaču (HDZ) koji je napomenuo kako su njena vrata, unatoč tome što Grad sufinancira plaće medicinskih sestara, nađena zaključana.

amš

Donijete odluke o odabiru izvođača komunalnih poslova

Gradski vijećnici u nastavku sjednice donijeli su niz odluka o povjeravanju poslova na održavanju pojedinih komunalnih djelatnosti i to na ugovor od godinu dana. Tako je nakon provedenog postupaka prikupljanja ponuda za poslove održavanja nerazvrstanih cesta – asfaltne ceste na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela donijeta odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – Mati Barunu, vl. obrta ”BARUN”, iz Dugog Sela. Planirana vrijednost radova iznosi 200.000 kuna. Nadalje, poslovi odvodnje atmosferskih voda – sanacija cijevnih propusta povjereni su Trgovačkom društvu Grading-invest d.o.o. iz Dugog Sela, a planirana vrijednost ovih radova iznosi 200.000 kuna.

Ugovor za poslove odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta  potpisat će se s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem – Šteficom Jug, vl. obrta „Kod kapetana“ iz Dugog Sela. Planirana vrijednost ovih radova iznosi 160.000 kuna. Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta – redovno održavanje na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela bit će prepušteni Josipu Kajbi, vl. obrta „Autoprijevoznik“ iz Dugog Sela. Procijenjena vrijednost ovih poslova iznosi 250.000 kuna. Istom vlasniku obrta povjereni su poslovi održavanja nerazvrstanih cesta – pojačano održavanje i rekonstrukcija na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela, s procijenjenom vrijednošću radova u iznosu 200.000 kuna.  Održavanje nerazvrstanih cesta – poljskih putova na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela povjereni su Trgovačkom društvu Grading-invest d.o.o. iz Dugog Sela, s planiranom vrijednošću radova od 150.000 kuna. Poslove održavanja horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama obavljat će Dioničko društvo PISMORAD d.d. iz Zagreba, a planirana vrijednost ovih radova iznosi 50.000 kuna. Dok su poslovi održavanja nerazvrstanih cesta – postava i popravak vertikalne signalizacije povjereni Trgovačkom društvu SIGNALIZACIJA d.o.o. iz Zagreba, čija će vrijednost radova iznositi također 50.000 kuna.

Usvojeni novi revidirani dokumenti Procjene ugroženosti stanovništva, Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite

Vijećnici su usvojili i prihvatili predloženu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Dugo Selo, Plan zaštite i spašavanja za Grad Dugo Selo te Plana civilne zaštite za Grad Dugo Selo koje je izradila tvrtka „DLS“ d.o.oiz Rijeke, te na koje je prethodno Državna uprava za zaštitu i spašavanje dala suglasnost. Isti dokumenti su dorađeni i u skladu s novim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja te Uredbom o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić zanimalo je zašto su u Procjeni uključena područja susjedne općine Rugvica (šljunčare i jezera), na što je pročelnik za društvene djelatnosti Veljko Bertak odgovorio kako se radi o novoj metodologiji na temelju koje se su se ovi dokumenti morali revidirati.

U 1. razred Srednje Glazbenu školu Dugo Selo ujesen omogućen upis za 26 polaznika

Vijećnici su također na sjednici donijeli zaključak o suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2016/2017.. Kako je pojasnio pročelnik Bertak radi se o upisu u 1. razred Srednje glazbene škole, a omogućen je upis za 26 polaznika, i to za glazbene programe – flautist, kontrabasist, tamburaš, violinist i klavirist. Na pitanje vijećnice Jasminku Kokot Bambić zašto je profesor Dario Cebić još uvijek privremeni ravnatelj te kada će biti raspisan natječaj za ravnatelja Glazbene škole Dugo Selo, pročelnik Bertak je odgovorio kako će natječaj biti raspisan do jeseni. Na vijećničko pitanje Stjepana Novosela o tome hoće li Grad financirati troškove plaća tajnika, domara i ravnatelja u prijelaznom razdoblju, rečeno je kako je iz Ministarstva stiglo obećanje kako će cjelokupno financiranje na državni trošak.

Na kraju sjednice usvojeno je izvješće komunalnih redara za 2015. godinu. Troje gradskih komunalnih redara vrše nadzor i provode mjere sukladno Odluci o komunalnom redu na području grada koje obuhvaća 270 ulica, s ukupno 100 kilometara – od čega je 55 kilometara asfaltiranih, a 45 km makadamskih, istaknuto je između ostalog u izvješću, usporedivši susjedni grad Vrbovec kojim ima stotinjak ulica. Vijećnika Stjepana Štefinovca zanimalo je tko je zadužen za kažanjavanje nepropisno parkiranih vozila. Voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo Davor Miljanović rekao je kako komunalni redari mogu izdati opomenu ukoliko je vozilo nepropisno parkirano na nogostupu te na cesti, dok će parkiranje na javnim zelenim površinama komunalni redari kazniti, istaknuo je voditelj Miljanović, dodajući kako u ovim slučajevima kažnjavanja zbog nepropisnog parkiranja trebala bi se uključiti pratnja policije.Skip to content