U utorak, 27. veljače.  2018. godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Dugo Selo u 2017. godini
 3. Izvješće komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
 4. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Grada Dugog Sela
 5. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 6. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda -sanacija cijevnih propusta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 7. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- asfaltne ceste na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 8. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- redovno održavanje na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 9. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- pojačano održavanje i rekonstrukcija na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 10. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta-   održavanje poljskih putova na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 11. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja horizontalne signalizacije  na nerazvrstanim cestama  na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 12. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – postava i popravak vertikalne signalizacije na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
 13. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi – k.č.br. 297/3, 284/3, i 313/2, sve k. o. Dugo Selo I
 14. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 702/5, k.o. Dugo Selo II
 15. Informacija o  projektu izgradnje spomen obilježja stradalim u Domovinskom ratu
 16. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

Skip to content