Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/10

URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

Dugo Selo, 14. ožujka  2014. godine

 

Na temelju članka 46. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.),

 

S A Z I V A M

 

8. redovnu sjednicu GRADSKOG VIJEĆA,

 

koja će se održati u Gradskoj vijećnici

 

u četvrtak, 20. ožujka 2014.  godine,  s početkom u 13,00  sati

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 

 

 

 

AKTUALNI SAT

 

 

 

1.

Verifikacija zapisnika sa 7. redovne sjednice Gradskog vijeća

 

 

 

2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne        infrastrukture za 2013. godinu
   
  Predlagatelj:  Gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

 

 

3.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.       godinu
   
  Predlagatelj:  Gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

 

 

4.

Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine
   
  Predlagatelj:  Gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

 

 

5.

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za  2013. godinu
   
  Predlagatelj: Savjet mladih Grada Dugog Sela

 


 

6.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2014. godini.
   
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

 

 

7.1.

Prijedlog Odluke o  područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
   

7.2.

Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
   
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

 

 

8.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ („Projekt RVS – Zagreb istok“)
   
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

 

 

9.

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o povratu podzajma broj 12/2012 – HV/DS
   
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

 

 

10.

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta
   
  Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

 

 

11.

Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
   

 

 

 

 

 

 

 

Materijali uz točke dnevnog reda: 1., 2., 3., 4., 5.,  6.,  7., 8., 9. i  10.

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVLJENO:

 

  • članovima Vijeća
  • gradonačelniku
  • zamjenicima gradonačelnika
  • članu  Županijske skupštine s

područja Grada Dugog Sela

  • pročelnicima Upravnih odjela
  • predstavnicima javnog priopćavanja
  • evidencija
  • pismohrana
 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG  VIJEĆA

Željko Ivaniček

Skip to content