Odbor za financije i proračun

 

KLASA: 021-05/14-01/64

URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

 

Dugo Selo, 05. prosinca  2014. god.

 

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

 

S A Z I V A M

 

8. sjednicu Odbora za financije i proračun

koja će se održati

 u srijedu, 10. prosinca 2014. godine u  07:30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

 

1.  Razmatranje  prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. god.
   
   Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

2.  Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. god. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
   
   Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

3.  Razmatranje  prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. god.
   
   Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

 

 

 

  Predsjednik

Odbora za financije i proračun

 

Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:
1.  Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7
2. Željko Ivančan, Dugo Selo, V. Nazora 23
3. Slavica Arko, Dugo Selo, J. Zorića 37
4. Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44
5. Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26
6. Stipo Velić, ovdje
7. Vlado Kruhak, ovdje
8. Pavo Jakovljević, Dugo Selo, S. Ferenčaka 11
9. Željko Ivaniček, Dugo Selo, Sportska 17
10. Mladen Šestan, ovdje
11. Miljenko Brezak, ovdje
12. Marica Knezić, ovdje
13. Sredstvima javnog priopćavanja
14. Evidencija, ovdje
15. Pismohrana, ovdje
Skip to content