U utorak, 27. ožujka.  2018. godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika s 8. redovne sjednice Gradskog vijeća
2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine
3. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2017. godinu
4. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
7. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu
8. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Dugog Sela i Aglomeracijske zajednice Saint-Quentinois
9.1 Prijedlog Odluke o imenovanju ulica
9.2 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulica
10. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta – k.č.br. 314/12 i 314/13, k.o. Dugo Selo I
11. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela
12. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2018/2019.
15. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content