U srijedu 14. svibnja 2014. godine, u Gradskoj vijećnici, s početkom u 13:00 sati održati će se 9. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 8. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Dugo Selo od 01.01. do 31.12.2013. godine
 3. Izvješće o radu i finacijskom poslovanju Gradske knjižnice Dugo Selo za 2013. godinu
 4. Izvješće o radu i finacijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2013. godinu
 5. Izvješće o radu i finacijskom poslovanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo od 01. siječnja dao 31. prosinca 2013. godine
 6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za Prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za šk. godinu 2014/2015.
 7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na odluku o visini participacije učenika u školskoj godini 2014/2015. za Glazbenu školu Dugo Selo
 8. Godišnji izvještaj Sportskog centra Dugo Selood 01.01. do 31.12.2013. godine
 9. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba  u kultiri Grada Dugog Sela za 2013. godinu
 10. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2013. godinu
 11. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2013. godinu
 12. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2013. godinu
 13. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za 2013. godinu
 14. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada
 15. Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje poslova prometna signalizacija – horizontalna signalizacija
 16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradni komunalne infrastrukture
 17. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
Skip to content