9. sjednica Gradskog vijeća Dugo Selo

Prihvaćena izvješća o radu gradskih ustanova

Problem DV Dugo Selo neadekvatna kuhinja

U Dječji vrtić Dugo Selo polazi 432 djece, od čega je 100 jasličke dobi, a 332 vrtićke. Za njih je organiziran cjelodnevni, 10 satni program. Također, u vrtiću je i program predškole koji pohađa stotinjak djece. Vrtić ima dvije lokacije, a u matičnom objektu u listopadu prošle godine otvorene su još dvije skupine u novom prostoru. Uvedeni su dodatni programi pa se tako talenti djece mogu otkrivati i razvijati u likovnoj, ekološkoj ili u grupi za rano učenje engleskog jezika. Održavaju se mnoge aktivnosti, radionice, surađuje se s roditeljima i drugim relevantnim ustanovama. Ukupni prihodi iznosili su 8,7 milijuna kuna, a sastoje se od prihoda iz proračuna Grada od 6,2 milijuna kuna, od roditeljskog učešća 2,3 milijuna, ostali su prihodi HZZ-a, od najma i ostali nespomenuti prihodi 97.705 kuna. Rashodi su 9,6 milijuna kuna. Ravnateljica Draženka Sesan napomenula je kako je najveći problem zastarjela oprema u kuhinji i nefunkcionalnost cijelog prostora u odnosu na kapacitet i broj obroka koji se dnevno priprema. Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić (SDP) zanimalo je kako se, u prosjeku, dvije tete snalaze s 28 djece u grupi. „Imamo kvalitetno osoblje, stručni četveročlani tim koji je dio ukupno 57 zaposlenih te još 6 pripravnika koji se po potrebi raspoređuju u veće grupe. Treba napomenuti i da je prošle godine bilo 80 posto polaznika od punog kapaciteta. Imamo i kraće programe, našli smo uspješnu metodu kako poticati djecu da razviju svoje interese i talente“, odgovorila je ravnateljica Sesan. Kokot Bambić je još predložila da djeca, osim na igralištu kod Učilišta, tjelesne aktivnosti imaju u dvorani stare škole koja je slobodna u jutarnjim satima.

Zavičajna zbirka Gradske knjižnice najveća u županiji

Gradska knjižnica ima 1 168 korisnika, prošle je godine bilo 9 398 posjeta i posuđeno je 34 572 bibliotečne jedinice. Fond je 58 012 knjiga, 47 009 za odrasle i 11 003 za djecu dok je fond audio građe 3 417 jedinica. Nabavljeno je 2 141 jedinica građe, kao otkup od Ministarstva dobiveno je 128 knjiga, a kao poklon članova 756 knjiga. Vrijednost cjelokupnog fonda iznosi 5,5 milijuna kuna. Knjižnica je u 2013. izdala dvanaest knjiga, održane su promocije, književne večeri. Istaknuta je i suradnja sa školama te drugim institucijama i ustanovama. „U 20 godina fond Gradske knjižnice i čitaonice povećao se čak 5 puta što je čini četvrtom knjižnicom u Zagrebačkoj županiji“, rekao je ravnatelj Aleksandar Antolović. Oformljene su zbirke Zavičajna, karata, nota te Glazbeni odjel. Osim osnovnih djelatnosti Knjižnice, skupljala se i arhivska građa, a upravo je najviše napravljeno za Zavičajnu zbirku koja je najveća u Županiji. Tijekom istraživanja otkriveno je kako je 1890. godine osnovana čitaonica, Dugo Selo je imalo i aeroklub, pronađen je i preveden s latinskog najstariji tekst ovog kraja – iz 1560. godine tekst Isusovca Tome Zdelarića, rođenog Lupoglavca što dokazuje da je ovaj kraj imao značajne ljude i prije 500 godina. Ustanova ne prelazi zadane financijske okvire, prihodi su za 2013. iznosili 1.019,607 milijuna kuna što je 6 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Iz gradskog proračuna ostvareno je 880.595 kuna. Rashodi su 1.108.453 milijuna kuna, a razlika rashoda na prihodima je 88.894 kune. Antolović je dodao i kako, Uz POU i Glazbenu školu, Knjižnica neosporno najviše radi na identitetu ovog Grada.

Nedostatak prostora muči POU

Većinom glasova prihvaćeno je izvješće o radu POU Dugo Selo, podnio ga je ravnatelj Nenad Haleuš Mali. Rad triju centara – obrazovanja, informiranja i kulture usmjeren je i organiziran na područja sve tri lokalne jedinice, a prihodi POU-a iz proračuna Grada Dugog Sela 1.050.736 kuna. Ukupni prihodi su 1,7 milijuna kuna, rashodi i izdaci 1,9 milijuna, manjak prihoda iznosi 183.000, obračunati prihodi poslovanja 187.494 kune. Napomenuto je kako je Učilište trećinu prihoda zaradilo samo odnosno vratilo u proračun 600.000 kuna. Od mnogobrojnih aktivnosti navedeni su tečajevi cjeloživotnog obrazovanja, kreativne radionice, kazališne predstave, koncerti, razne manifestacija – Anđelek fest, POUmpkin day, Dan otvorenih vrata, izložbe, Stara jela ‘z Dugog Sela, SuSretni dan… Nastojalo se da osposobljavanje bude temeljna djelatnost, u tu svrhu potpisani su franšizni ugovori s POU Zagreb, Algebrom i Cvrčkom za verificirane tečajeve, no kako nestaje novaca tako nestaje i korisnika. Spomenut je i nedostatak prostora, velika učionica POU-a je neadekvatna za sve aktivnosti koje se provode. Trenutno se, najviše za izložbe, koristi galerijski prostor u Kolodvorskoj koji je ustupio Grad, a koji bi i ubuduće mogao služiti za kulturnu i turističku promociju. Službena web gradska stranica je redizajnirana, a novi web dizajn čeka i „Dugoselska kronika“ koju će uređivati samo Uredništvo, a ne kao do sada posrednici što će ubrzati objavu informacija. Također, radi se i na stranici „Dugoselski sport“, a potrebni sportski novinar zaposlit će se preko poticanog zapošljavanja. „POU je krenuo u suradnju s Algebrom kako bi dobili verificirane tečajeve, to je franšizni ugovor s kućama koje su već imale izrađene programe. I dok s Algebrom nastoji ne izgubiti, s POU Zagreb nisu realizirani programi jer se teško postižu potrebne kvote korisnika za održavanje programa. No, oni nemaju monopol na primjerice informatičke programe, a Učilište uspješno provodi svoj „50+“ program za umirovljenike“, odgovorio je vijećniku Štefinovcu ravnatelj Haleuš o suradnji sa srodnim ustanovama. Za Štefinovca je, s obzirom na broj stanovnika tri JLS-a, broj polaznika tečajeva njemačkog i ruskog jezika mali. „U izvješću stoji kako je odaziv bio iznad očekivanja jer lanjske godine uopće nije bilo interesa, te brojke nisu bez veze, a djelatnosti Učilišta nisu usmjerene na zaradu, profit nije primarni cilj“, pojasnio je ravnatelj Haleuš. Vijećnik Panian rekao je da je Kronika čitana, a da bi bilo dobro promijeniti njen format. Izvješće je prihvaćeno većinom glasova.

Pohvale na rad Glazbene škole

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu Glazbene škole koje je prezentirao privremeni ravnatelj Dario Cebić. „Donijeta su rješenja MZOS-a koje će financirati kompletan profesorski kadar te o početku rada Srednje glazbene škole, u lipnju su upisi, u rujnu početak školske godine“, rekao je Cebić. To će svakako oteretiti gradski proračun, rečeno je na sjednici. Ukupni prihodi su 1,1, milijun kuna, rashodi poslovanja oko milijun kuna. Iz gradskog proračuna prihodi su 685.995 kuna, iz MZOS-a 285.463 kuna, donacija 47.800 kuna dok su prihodi od članarina i upisnina 55.500 kuna. Od brojnih dosadašnjih rezultata Cebić je izdvojio prvo mjesto na europskom prvenstvu u Bugarskoj prošle godine, a u kolovozu učenike očekuje Svjetsko prvenstvo. I s Međunarodnog natjecanja u Beču donijeli su brojne nagrade. U školskoj godini 2013./2014. upisano je 85 učenika dok je godinu ranije bilo 51. Raspoređeni u šest razreda uče klavir, flautu, violinu, kontrabas, brač i bisernicu. Kako je ranije rečeno, svih sedam profesora financira Ministarstvo, a od jeseni će škola imati 25 zaposlenika. Prva generacija škole upisala je Glazbenu akademiju, spomenuo je Cebić kojem su ovom prigodom vijećnici uputili pohvale za rad te za odazivanje na brojna humanitarna događanja. Uz Glazbenu školu bile su vezane još dvije točke – prihvaćeni su prijedlozi zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog strukture plana upisa i 1.razred za šk.godinu 2014./15 te na odluku o visini participacije učenika za istu koja iznosi 1.300 kuna godišnje, a plaća se u 11 obroka tijekom nastavne godine. Vijećnik Panian predložio je ravnatelju, koji je uspio pri ministarstvu obezbijediti financiranje profesora, da umjesto prostora u domu HV-a zatraži posebnu zgradu škole preko EU fondova.

 

Izvješće Sportskog centra

Većinom glasova prihvaćeno je izvješće Sportskog centra koje upravlja Gradskom sportskom dvoranom, Sportskim objektima NK Dugo Selo, Sportskim objektima Ostrna, dvoranom „Stara škola“, rukometnim igralištem kod POU-a, RC Puhovo te Kozinščak, dječjim igralištima na području grada. Ustanova temelji svoj rad na pružanju što kvalitetnijih usluga sportskog, zabavnog, edukativnog i rekreacijskog sadržaja. Srednja škola, sportske udruge članice ZŠU, ostali korisnici proveli su u dvorani ukupno 3 224,5 sata, realizacija prihoda je ukupno 632.670 kuna. Od posebnih aktivnosti i manifestacija realizirani su brojna sportska natjecanja, koncerti, sajmovi, vjerski susreti, proslave… Ukupni prihodi iznosili su 1.271.138 kuna, a rashodi 1.214,236 kuna, razlika predstavlja višak prihoda ostvarenog u 2013. godini od 56.902 kune plus preneseni višak iz 2012. godine ukupni višak prihoda je 122.248 kuna. Zaposlenika ima 5, uz još 4 honorarna djelatnika, izvijestio je ravnatelj Centra Miroslav Škrlec. Vijećnica Kokot Bambić pitala je za nabavu klupa u staroj dvorani i zamjenu prozora. „Grad mora odrediti što će biti s tim objektom, ranije su nabavljene tatami strunjače, preuređene svlačionice i kupaonice, SC je sređen, sad slijede ostali objekti“, odgovorio je Škrlec.

Prihvaćena izvješća o izvršenju javnih potreba u kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju i školstvu

Po izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi kod POU Dugo Selo u 2013. ostvareno je 1,9 milijuna kuna, Gradske knjižnice 1,1 milijun dok pod stavkom Kulturnog centra za posjetitelje stoji 0 kuna. Nakon provedenog natječaja Grad je dodijelio financijske potpore ukupnog iznosa 340.000 kuna udrugama u području javnih potreba u kulturi u 2013. – „DUGA“ 10.000 kuna za koncerte i snimanje CD-a, Likovna udruga Dugo Selo 5.000 kuna za izložbe, KUD „Preporod“ za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta i kulturne baštine Hrvatske 275.000, udruga Hrvata BiH „Rodna gruda“ 50.000 kuna. Za potrebe u sportu ostvareno je ukupno 2,6 milijuna kuna i to ZSU 1,9 milijuna te Sportskom centru 690.253 kuna. Za predškolski odgoj i naobrazbu ostvareno je 14,3 milijuna,a za školstvo 1,6 milijuna kuna za stipendije i školarine, prijevoz i ostale potrebe. Na gradski vrtić ide 11,6 milijuna, na vrtiće drugih osnivača 2,4 milijuna, na logopedske tretmane 121.135 kuna. Pročelnik odjela za društvene djelatnosti Veljko Bertak informirao je o Pravilniku koji govori o smanjenju kvota za upis djece u vrtiće, a koji nije u skladu s brojem djece i strukturom stanovništva na ovom području. Po financijskom izvješću utrošeno je u 2013. za socijalna davanja 1.152.704 mil.kuna, a u taj segment spada i sufinanciranje Hitne pomoći s 183.683 kune. Hitna pomoć bit će i tema skorog sastanka županijskih gradova. Za projekte udruga građana iz ove domene u 2013. godini donacije iznose 210.000 kuna – udruga „Edukacijom protiv raka dojke“ 1.000 kuna, Moto klubu sv. Martin 5.000, HVIDR-a 35.000, Hrvatski vitezovi – ratni veterani 1991 16.000 kuna, Društvo naša djeca 40.000, Društvo invalida 10.000 kuna, gradska udruga umirovljenika 100.000 kuna, Udruga hrv.branitelja liječenih od PTSP-a 3.000 kuna. Sredstva za redovan rad dobile su Društvo invalida 18.000, ADHD I JA 24.000, HVIDR-a 24.594 kuna, SUH 31.913 kuna, AmoReVera 36.000 kuna. U 2013. je rođeno 202 djece, 104 djevojčice i 98 dječaka. I dalje je više rođenih, brojka je 42, što znači da Dugo Selo nastavlja s pozitivnim prirodnim prirastom.

O Planu gospodarenja otpadom

Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom podnio je Tadija Penić, direktor DKPC-a. Po analizi učinkovitosti provedenih mjera, aktivnost su bile smanjene sukladno općoj gospodarskoj situaciji. Divlji deponiji stalno se saniraju, postavljena su dodatna zvona, povećana je količina otpada. Postavljeni su kontejneri za tekstil koji su dobro prihvaćeni od građana, a raspored se usklađuje s potrebama. Napomenuto je kako država nije napravila preduvjete pa će malo gradova krenuti u prikupljanje bio-otpada. Nakon što se donese novi Plan gospodarenja otpadom RH i potom isti Zagrebačke županije, gradski Plan bit će potrebno uskladiti s novom zakonskom regulativom. Odlučeno je i o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada, a lokacije su Put uz prugu (Novska), V.Ostrna-Puhovo, Put uz prugu (Križevci) i Put Andrilovec-V.Ostrna. „Signalizacija“ d.o.o. odabrana je za obavljanje poslova prometna signalizacija-horizontalna signalizacija na jednogodišnje razdoblje za 37.706 kuna. Vijeće je dalo suglasnost za sklapanje ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture s tvrtkom „BOKART“ d.o.o.

Gradonačelnik Velić je, na Štefinovčevo pitanje pod točkom razno da li je praksa neuplaćivanja sredstava od strane ZSU ista prema svima ili je to samo slučaj s NK Ostrna, odgovorio kako situacija nije blistava, ali da će se sredstva za natjecanja osigurati. Za ograničenja tonaže na pojedinim prometnicima uputit će se apel MUP-u, rečeno je vijećniku Sedlaru. Na uspjeh „Briljantinaca“ ukazao je Panian, a predložio je i da im se za završni nastup osigura Gradska sportska dvorana.

 Skip to content