Sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela