GRADSKO VIJEĆE GRADA DUGOG SELA

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Predstavničko tijelo:

 • donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skupštine te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
 • Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom.

VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA 2017.-2021.

  

 1. DARJAN BUDIMIR, mag.iur. –  HDZ

 

 1. STIPO VELIĆ, dipl.ing. – HDZ

 

     3. IVAN GERECI – HDZ

 

 1. BOŽIDAR CIK, dipl.ing. – HDZ

 

 1. PAVO JAKOVLJEVIĆ, dipl.ing. – HDZ

 

 1. MARA MAMUZA, dipl.defektolog. – HDZ

 

 1. KRUNO BLAŽINOVIĆ – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

      Nositelj liste: NENAD PANIAN

 

 1. VEDRANA DRAGIČEVIĆ BOROVEC – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

      Nositelj liste: NENAD PANIAN

                                                                                                                      

 1. KREŠIMIR CVIJANOVIĆ – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

      Nositelj liste: NENAD PANIAN

                                                

 1. SINIŠA KLJAJIĆ, prof. – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

    Nositelj liste: SINIŠA KLJAJIĆ, prof.

 

 1. dr.sc. IVANA KRIŠTO – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

    Nositelj liste: SINIŠA KLJAJIĆ, prof.

 

 1. RENATA JELEČKI, mag.prim.educ. – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE  BIRAČA

    Nositelj liste: SINIŠA KLJAJIĆ, prof.

                                                                                                        

 1. dr.sc. ZVONKO NOVOSEL-DOLNJAK – SDP, HSS, OraH

 

 1. STJEPAN ŠTEFINOVEC, bac.ing.agr. – SDP, HSS, OraH

 

 1. IVANA PERKOVIĆ – „Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti – Stranka rada i solidarnosti“

           

 1. ŽELJKO REMENAR – „Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti – Stranka rada i solidarnosti“

 

 1. mr.sc. IVAN ŠAJKOVIĆ – MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

                         

    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

   DARJAN BUDIMIR, mag.iur. – HDZ     

  

POTPREDSJEDNICI  GRADSKOG VIJEĆA

 • ŽELJKO REMENAR – „Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti –

                                                         Stranka rada i solidarnosti“

 

 • mr.sc. IVAN ŠAJKOVIĆ – MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST