Travanj

Zaključak o isplati financijskog pokroviteljstva nad projektom City Modus 2024.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš -UPU 2 Voćnjak

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš -UPU 2A Voćnjak 1

Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine označene k.č. broj 24217, k.o. Dugo Selo II

Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine označene k.č. broj 7959, k.o. Dugo Selo I

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice s oborinskom odvodnjom

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu između Tarika Hajdarevića i Grada Dugog Sela

Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine označene k.č. broj 7967, k.o. Dugo Selo I

 

Ožujak

Odluka o korištenju nekretnine bez naknade – Udruga raSTEM u SPEKTRU

Odluka o privremenom korištenju nekretnine bez naknade – Hrvatski crveni križ

Zaključak o sklapanju ugovora o djelu – Grad Dugo Selo i Borna Milanović

Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika DVD Leprovica

Odluka o privremenoj zabrani parkiranja na javnom parkiralištu u Gradu Dugom Selu

Zaključak o sklapanju ugovora o djelu – Grad Dugo Selo i Zlata Tami

Zaključak o sklapanju ugovora o djelu – Grad Dugo Selo i Hachemi Tami

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora

Odluka o korištenju nekretnine bez naknade – Moto klub Sv. Martin Dugo Selo

Odluka o privremenom korištenju nekretnine bez naknade – Moto klub Sv. Martin Dugo Selo

Zaključak o isplati novčanih sredstava za školsku knjižnicu O.Š. Josipa Zorića

Odluka o dodjeli novčane nagrade Barbari Grlić

Zaključak o isplati novčanih sredstava za izradu školskog časopisa O.Š. Josipa Zorića

Odluka o privremenom korištenju nekretnine bez naknade – Udruga ratnih veterana Domovinskog rata Crne Mambe

Odluka o privremenom korištenju nekretnine bez naknade – Udruga raSTEM u SPEKTRU postava štanda povodom obilježavanja dana svjesnosti o Autizmu

Odluka o proglašenju sajmenih dana na području Grada Dugog Sela

 

Veljača

Odluka zaštitarske službe u školama u 2024. godini

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad turnirom Đuro Dubenik

Zaključak o isplati novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjoj školi u 2024. godini

Odluka o zamjeni gradonačelnika

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad događajem Prvenstvo Zagreba i Zagrebačke županije za početnike u hrvanju slobodnim načinom

Zaključak o isplati novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama i srednjoj školi na području Grada Dugo Selo i u Osnovnoj školi „Stjepan Radić“, Brckovljani

Zaključak o isplati novćane pomoći za izvanučioničku nastavu, O.Š. Stjepan Radić, Brckovljani

Odluka o korištenju grba Grada Dugog Sela

 

Siječanj

Zaključak o isplati iznosa Lovačkom društvu Srnjak iz Dugog Sela

Plan savjetovanja s javnošću Grada Dugog Sela u 2024. godini

Zaključak o sufinanciranju redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zagreb na području Grada Dugog Sela u 2024. godini

Zaključak o isplati iznosa za izvanučeničku nastavu

Odluka o donošenju programa mjera

Odluka o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugo Selo u 2024. godini

Odluka o sufinanciranju kastracije i sterilizacije pasa i mačaka u 2024. godini

Odluka o visini iznosa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2024. godini

Poslovnik o radu Kulturnog vijeća Grada Dugog Sela

Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2024. godinu

Zaključak o sklapanju ugovora o pružanju savjetodavnih usluga iz područja civilne zaštite

Zaključak o dodjeli nagrade Mii Momčilović

Odluka o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Dugo Selo

Skip to content