2017. – 2021.

34. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo

Dopuna dnevnog reda

33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo

Dopuna dnevnog reda

32. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo

31. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo

30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo

29. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

27. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća

26. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća

25. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Prijedlog za dopunu dnevnog reda

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća

22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

20. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

Dopis vijećnicima

17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis vijećnicima

15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis vjećnicima

Dopis predsjedniku

14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Nadopuna dnevnog reda

10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Skip to content