Ovaj javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za zdravstvene, socijalno - humanitarne i slične udruge koje svojim programima i projektima osiguravaju javne potrebe od interesa za građane Grada Dugog Sela. Grad Dugo Selo na temelju ovog Natječaja udrugama koje će zadovoljiti tražene kriterije,...

Ovaj Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za udruge iz područja kulture koje svojim programima i projektima osiguravaju javne potrebe u kulturi od interesa za Grad Dugo Selo. Grad Dugo Selo na temelju ovog Natječaja udrugama iz područja kulture koje će zadovoljiti tražene...

EUROPEAN FOLKLORE FESTIVAL AND COMPETITION održat će se u Glazbenoj školi Dugo Selo od 5. do 9. srpnja ove godine. Nakon dobivanja suglasnosti od strane "Europske folklorne asocijacije" (pod patronatom UNESCO-a), međunarodni festival "European folklore festival and competition" održat će se u dugoselskoj Glazbenoj školi od 5....

Skip to content