Ovom obavijesti obvezuje se vlasnike i posjednike zemljišta na provođenje mjera i aktivnosti usmjerenih na uništavanje ambrozije prije cvatnje. Svi vlasnici i posjednici zemljišta obavezni su se pridržavati Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog...

Aktualna pitanja s početka sjednice Gradskoga vijeća Pitanje o radovima na kanalizaciji u Ostrni, u ulicama vezanih za Zagrebačku ulicu, vijećnik Božidar Cik postavio je ponovo. U nizu upita o javnom prijevozu, održavanju javnih površina (košnji) i ulica, zdravstvenoj zaštiti vijećnik B. Cik naglasio je kako...

Prije redovne sjednice Gradskog vijeća, sastali su se predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Darjan Budimir, njegovi zamjenici Ivan Šajković i Željko Remenar s gradonačelnikom Nenadom Panianom, njegovim zamjenicima Jasminkom Kokot Bambić, Nikolom Tomincem te pročelnicima Deanom Dragičevićem i Marijom Vinkom kako bi još jednom...

Skip to content