Zbog vrlo složene epidemiološke situacije, a u  cilju smanjenja gužvi i kontakata većeg broja osoba  Stožer civilne zaštite Grada Dugo Selo moli sve građane da posjete grobljima obave prije Dana svih svetih kojega ove godine obilježavamo  u nedjelju  1.11. 2020. godine....

            Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika   KLASA: 021-05/20-01/48 URBROJ: 238/07-04/01-20-5 Dugo Selo, 07. listopada 2020. god.     Na temelju članka 6. stavka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 4/14) daje se     OBAVIJEST    o konstituiranju Savjeta mladih Grada Dugog Sela     Savjet mladih...

Skip to content