KLASA: 112-01/22-01/04 URBROJ: 238-07-04/01-02-22-2  Dugo Selo, 14. siječnja 2022. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo...

KLASA: 112-01/22-01/03 URBROJ: 238-07-04/01-02-22-2  Dugo Selo, 14. siječnja 2022. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo...

KLASA: 112-01/22-01/02 URBROJ: 238-07-01-04/01-02-22-5 Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Dugog Sela, raspisuje  JAVNI  NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ pročelnice Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog...

KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 238-07-01-04/01-02-22-5  Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Dugog Sela, raspisuje  JAVNI  NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ pročelnice Upravnog odjela za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol...

Umirovljenici sa područja grada dugog sela koji imaju morovine do 3.000,00 kuna a nisu podigli „božičnice“ mogu iste podići svaki dan u vremenu OD 11,00 DO 12,00 SATI Zaključno do 22. prosinca 2021. godine. Ulaz u dvorište gradske uprave...

Obavještavaju se građani Grada Dugog Sela da postoji mogućnost otvaranja ordinacije obiteljske medicine u Naselju Velika Ostrna u Dugom Selu. Iz navedenog razloga Grad Dugo Selo provodi anketu o postojanju/nepostojanju dovoljnog interesa građana za otvaranje iste. Molimo zainteresirane da popune anketni listić. Grad Dugo Selo Dom zdravlja Zagrebačke županije Anketni...

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije utvrdilo je PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za školsku godinu 2021./2022. U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa četvrtkom, 16....

Skip to content