Brojna vijećnička pitanja na aktualnom satu

Brojna pitanja postavili su dugoselski vijećnici na aktualnom satu prije 14.sjednice Gradskog vijeća održane 29. studenog pod predsjedavanjem predsjednika Vijeća Darjana Budimira. Većina ih je bila upućena gradonačelniku Nenadu Panianu te pročelnicima odjela za financije Deanu Dragičeviću i za stambeno gospodarstvo Mariju Vinku. Donosimo izvješće.

Iako je ta točka bila na dnevnom redu, pitanjem o poskupljenju komunalne naknade i to za područje Andrilovca, aktualac je započeo vijećnik Željko Remenar. Naselje spada u 4.zonu, vijećnik smatra kako se radi o drastičnom poskupljenju od otprilike 40 posto te je pitao gradonačelnika da li to Andrilovec zaslužuje. Ovdje se najmanje ulagalo, nisu, primjerice, dugo očišćene bankine ni grabe, na što je više puta ukazivao. Poskupljenje uopće nije na cijelom području, samo su dodane nove ulice, i zona se samo za 0,1 povećava. Benefit poskupljenja je da se mogu napraviti nogostupi, bankine, pločnici i kanalizacija, odgovorio je gradonačelnik Panian. Kako Andrilovec ima najmanju naknadu, neće biti velikog povećanja. Poskupljenje vode je bilo u čitavoj zemlji, novom odlukom ViO ZŽ mora biti ista cijena na cijelom području, odgovorio je Panian na drugo Remenarovo pitanje. Zelina i Vrbovec imaju svoje izvore pa je njima poskupila voda, Dugom Selu je pojeftinila. Dok se ne bude vodocrpilišta Kosnica, voda se kupuje iz drugih izvora, pojašnjeno je.

U novom županijskom proračunu, nema ni riječi o projektu treće dugoselske osnovne škole, naglasila je vijećnica Mara Mamuza. Više puta je tražila lobiranje. Iznijela je podatak kako se čula sa Županijom te joj je rečeno „kako oni smatraju da mi smatramo da nam ne treba škola“. Prijeko je potrebna, primjerice za boravak djece nemaju ni jednu prostoriju. Gradonačelnik je kategorički odbacio tvrdnje da on ne želi školu, gradu je u interesu da se krene u jednosmjenski rad. O potrebi je govorio još kao vijećnik, lobirao, slao dopise. Županiji je poslao dva amandmana – jedan upravo za školu, drugi za rotore. Rečeno mu je i da prednost imaju druge škole, koje su u lošem stanju. Dodao je kako je Županija tako odlučila, žup.vijećnici iz Dugog Sela su mogli dati amandmane u skupštini. U raspravu se uključio Stipo Velić, član Županijske skupštine, istaknuvši kako je na sjednici dao kompletno obrazloženje, sa svim podacima o prirodnom prirastu, broju učenika u obje škole kao i onih koji idu u školu u susjedne Brckovljane. Molio je da se ostave novci za glavni projekt. Podsjetio je kako su prije dvije godine ishođene suglasnosti ministarstva i županije i napravljen je idejni projekt. Njemu su u Županiji rekli da iz Grada Dugog Sela nisu dobili nikakav zahtjev za stavljanje u proračun glavnog projekta škole. Stoga, ne zna tko ne govori istinu. Također, zamolio je da projekt stave u rebalans jer je to uistinu potrebno s obzirom na velik broj djece i njihovo kvalitetno obrazovanje. Gradonačelnik je ponovio kako je uputio amandmane te predložio sastanak sa žup. vijećnicima prije skupština kako bi vidjeli što grad želi.

Vijest je pozitivna što se tiče izgradnje sekundarne kanalizacije, izabran je izvođač, sastanak će biti idući tjedan, skupština do kraja godine. Radovi će krenuti čim dopuste vremenski uvjeti, kazao je Panian na Velićev drugi upit. Na prvom natječaju najpovoljnija ponuda je bila 159 mil.kuna, na 133 mil.kuna HV i Ministarstvo su osigurali dodatnih 26 mil. kuna, ugovor s hrvatskom tvrtkom bit će biti potpisan sutradan, dodao je pročelnik Dragičević.

Božidar Cik podsjetio je na prihvaćanje amandmana Kluba vijećnika HDZ i BM365 na rebalansu kojim su osigurali 2,1 mil.kuna sredstava za socijalna davanja – povećanje naknade za djecu, božićnice za umirovljenike, logopedskih tretmana za djecu, pomagala za škole… Osigurali su i sredstva za izgradnju igrališta u Kopčevcu, Lukarišću, te 896.000 kuna za nogostupe u Huzanićevoj, Lovretićevoj, Kopčevečkoj, I.G. Kovačića. Vijećnik zna da se isplaćuje povećana naknada za djecu, božićnice za umirovljenike i ostalo navedeno dok će pisani dogovor dobiti o fazi realizacije navedene kom.infrastrukture.

Cik se osvrnuo i na trošak za PR od 43,321 kunu mjesečno, smatra kako gradonačelnik troši za svoju promociju, a spomenuo je i nedavni intervju u Jutarnjem listu. Na ovo potonje dobit će pismeni odgovor jer je to pitanje utuživo, a on taj intervju kao ni Grad sigurno nije platio, rekao je Panian. Sredstva za daju za dugoselsku panoramu i Radio Martin, mali dio odlazi 01portalu, gradonačelnik.hr, za Večernji list zajedno sa Zelinom i Sv.Nedeljom i još jedna tvrtka. Grad troši manje na promociju u odnosu na druge gradove. Kazao je kako se najmanje njega promovira, kao gradonačelnik mora davati izjave.

O problematičnoj rasvjeti na pješačkim prijelazima govorio je Pavo Jakovljević. Ne vide se dobro pješaci, pogotovo sada u zimskim uvjetima. Složio se s tim i Stjepan Štefinovec kazavši kako je manje svjetlosno zagađenje, a povećana nesigurnost za ljude. To je ingerencija Županijskih cesta koje slabo ili nikako ne odgovaraju, informirao je gradonačelnik. Pročelnik Vinko je dodao kako se istražuju sve mogućnosti za dodatno osvjetljenje i vršit će se pritisak na ŽC. Štefinovec je kritizirao hortikulturalno rješenje ispred Gradske uprave. Brojke godine su asimetrične, neprikladan je i upotrjebljeni kamen kao dekoracija, smatra.

Ivan Gereci zamijetio je kako u katalogu investicija Agencije za investicije i konkurentnost, u kojem svoje gospodarske programe besplatno promoviraju JLS-ovi i tako traže investitore, nema Dugog Sela. Kako bi privukli investitore morate imate Gospodarsku zonu, infrastrukturu. Pri kraju je asfaltiranje Gospodarske ulice, rješava se dio između Puhova i Rugvičke ulice, rekao je gradonačelnik. Ništa se ne može dok se Puhovec-Črnovčak ne da Gradu u vlasništvo, rješavanje je pri kraju. Upita ima puno, grad zemljišta ima malo, parcele su neadekvatno raspoređene. Za Črnovčak se čeka odgovor Ministarstva državne imovine. To nije gradska imovina, nema infrastrukture, ponovljeno je. Radi se po tom pitanju, bilo je sastanaka, ima kontakata s Agencijom. U kolovozu su predani svi potrebni papiri. Do prije mjesec dana nismo imali nikakvu informaciju, a na zadnjem sastanku kod savjetnice ministra rečeno je kako se dokumentacija izgubila te je ponovno predana, pojasnio je Dragičević. Predsjednik GV-a Budimir je rekao kako, s obzirom na ovu tešku optužbu, vjerojatno postoji korespondencija s njima. Postoji i može se dati na uvid, potvrdio je pročelnik. Kljaić je predložio da se iskoristi PR, objavi da su se zagubili papiri. Njega je zanimala poslovna zona koju ranije spomenuta Agencija prodaje od 2013. godine. Sugerirao je da se i tu iskoristi PR, da se ide prema državi kroz medijsku komunikaciju. Za Puhovec je bilo upita, hale koje tamo imaju, tvrtke su u stečaju ili likvidirane i tamo se vrlo malo može utjecati. Pisano će se odgovoriti Kljajiću na pitanje o naplati duga odnosno odgodi naplate duga za komunalni doprinos te Gereciju o pravilniku postupka provedbe jednostavne nabave uz sve nabavke koje su sklopljene ove godine.

Vijeće za prevenciju će biti konstituirano, Grad nije nositelj aktivnosti već PP Dugo Selo, rečeno je Ivani Perković na pitanje o nefunkcioniranju ovog tijela.Skip to content