Zagrebačka županija dana 18. kolovoza 2022. godine objavila Javni poziv za financiranje troškova priključenja na postojeći javni vodoopskrbni sustav obiteljskih kuća čiji su se bunari urušili odnosno nisu u funkciji nakon potresa (u daljnjem tekstu: Javni poziv) s ciljem da se građani s područja Zagrebačke...

Grad Dugo Selo će u školskoj godini 2022./2023. financirati školsku prehranu socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, sukladno Odluci o pravima i pomoćima u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 6/21.). Pravo na ovu...

KLASA: 320-01/22-06/02 URBROJ: 238-7-05/12-22-3 Dugo Selo, 08. rujna 2022. godine   Zagrebačka županija proglasila je prirodnu nepogodu na području općina Bistra, Kloštar Ivanić i Pisarovina i grada Dugog Sela uzrokovanu sušom kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi u razdoblju od svibnja do kolovoza 2022. godine. Nakon donošenja Odluke o...

Nakon dva mjeseca izgradnje, bez prekoračenja roka danas je otvoren rotor na križanju Zagrebačke ulice i Ulice Anđelke i Belizara Božikovića, tzv. rotor kod LIDL-a. Vrpcu je prerezao, ne krijući zadovoljstvo, gradonačelnik Nenad Panian u društvu predsjednika Gradskog vijeća Krune Blažinovića te suradnika. Ukupna vrijednost ovog...

Grad Dugo Selo će sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola i redovnih studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u školskoj/akademskoj godini 2022./2023., u iznosu do 800,00 kn, sukladno Odlukama gradonačelnika o sufinanciranju troškova prijevoza od 30. kolovoza 2022. godine, objavljenima na web stranici Grada...

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian donio je odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola te studenata s prebivalištem na području Grada za školsku odnosno akademsku godinu 2022./23., za prijevoz vlakom ili autobusom, a koji sukladno propisanim uvjetima ostvaruju pravo na kupnju mjesečne karte. Ukupan iznos...

Skip to content