Zbog vrlo složene epidemiološke situacije, a u  cilju smanjenja gužvi i kontakata većeg broja osoba  Stožer civilne zaštite Grada Dugo Selo moli sve građane da posjete grobljima obave prije Dana svih svetih kojega ove godine obilježavamo  u nedjelju  1.11. 2020. godine....

Upravni odjel za gospodarstvo   i financije  KLASA: 401-04/20-04/01 URBROJ: 238/07-05/01-20-16 Dugo Selo, 16. listopada 2020.                 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona,...

            Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika   KLASA: 021-05/20-01/48 URBROJ: 238/07-04/01-20-5 Dugo Selo, 07. listopada 2020. god.     Na temelju članka 6. stavka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 4/14) daje se     OBAVIJEST    o konstituiranju Savjeta mladih Grada Dugog Sela     Savjet mladih...

Skip to content