CRVENI KRIŽ DUGO SELO I SVE SLUŽBE AKTIVNE NA TERENU

Kao i uvijek kad je to potrebno Crveni križ spreman je pomoći žiteljima u nevolji.

Dolaskom izuzetno hladnog vremena i snijega, interventni timovi Crvenog križa stavljeni su u pripravnost. Posljednjih dana primljeno je nekoliko dojava zabrinutih susjeda koji su brinuli o svojim sumještanima u ovoj velikoj hladnoći.

Tako se u utorak na poziv iz općine Rugvica izašlo na teren, kako bi se pomoglo jednoj starijoj gospođi oko grijanja. Uz pomoć aktivnih suseljana, osim što će se pomoći u ogrjevu i uspostavljanju telefona, dogovorena je i nabava hrane za stoku u posjedu žene.

U srijedu je primljena nova dojava sa područja Dugog Sela, gdje je trebalo hitno nacijepati drva i ugrijati sobicu bolesnog gospodina.

Istovremeno je Centar za socijalnu skrb Dugo Selo posljednjih dana osigurao smještaj za nekoliko korisnika u potrebi.

Crveni križ u stalnom je kontaktu sa gradom Dugim Selom, općinama Rugvica i Brckovljani, Centrom za socijalnu skrb Dugo Selo i Patronažnom službom našeg Doma zdravlja, te će se sukladno potrebama zajedno i reagirati na cijelom području koje Naš Crveni križ pokriva.

Iako među stalnim i povremenim korisnicima Crvenog križa praktično nema starijih osoba koje žive same, već su trenutno svi u kućanstvima sa djecom, rodbinom ili su isti u blizini, vjerojatno ima još nekih staračkih domaćinstava na koju njihovi zakonski skrbnici ili čak i djeca sramotno zaborave, a mjerodavne službe za njih ne znaju.

Zato Crveni križ apelira i poziva sve žitelje našeg kraja da obrate pažnju na starije, bolesne i nemoćne sumještane, da ih obiđu i provjere da li su im uvjeti života zadovoljavajući, posebno s obzirom na velike hladnoće. Ukoliko im sami ne mogu pomoći, neka za svaki takav slučaj jave u Crveni križ, Centar za socijalnu skrb Dugo Selo ili mjerodavnu općinu ili grad.

Istovremeno podsjećamo sve zakonske skrbnike nemoćnih osoba, rodbinu ili djecu istih, da će Crveni križ, grad i općine, te Centar za socijalnu skrb Dugo Selo pomoći svakoj osobi u potrebi, ali i pokrenuti zakonske sankcije prema onima koji ne ispunjavaju osnovne obveze brige o svojim roditeljima ili osobama o kojima su zakonski dužni skrbiti.

 

 

                                                                            Ravnateljica Gradskog društva

                                                                                Crvenog križa Dugo Selo:

                                                                                        Gordana KocajSkip to content