Danas u 17 sati Javno izlaganje ponovne javne rasprave prijedloga XIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Prva ponovna Javna rasprava prijedloga XIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela započinje 21. travnja i traje 8 dana, do 28. travnja 2023. godine. Uvid u prostorno planske dokumente može se ostvariti u Gradskoj vijećnici, Zorićeva 1, Dugo Selo svakim radnim danom od 8 do 15 sati te na službenim stranicama Grada Dugog Sela.

Javno izlaganje Prijedloga XIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela održat će se danas, 25. travnja, s početkom u 17 sati u Gradskoj vijećnici, Zorićeva 1, Dugo Selo.

 Skip to content