Dječji vrtić Dugo Selo dokoračao do zlatnog statusa

Nakon 10 godina aktivnog sudjelovanja u Međunarodnom programu Ekoškola/vrtić Dječji vrtić Dugo Selo stječe zlatni status. Tim povodom Dječji vrtić Dugo Selo će u petak, 10. svibnja, u Zagrebu, na Zagrebačkom velesajmu biti svečano promoviran, kao deveta generacija međunarodnih Ekoškola iz Republike Hrvatske u ZLATNI STATUS.

Ovaj program u RH vodi Udruga Lijepa naša u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje te Zakladom za odgoj i obrazovanje za okoliš koja je međunarodni voditelj i koordinator programa. Jedan od ciljeva na kojima se temelji program rada Udruge Lijepa naša je promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša.

Započeli smo davne 2008.g. svjesni činjenice da nam ekološko ponašanje mora postati sastavni dio života želimo li sačuvati okoliš za buduće generacije. Da bi se afirmirali na području ekologije i održivog razvoja i dobili čast uključivanja bilo je potrebno dosljedno poštivanje međunarodnih smjernica i kriterija:

  1. Registracija na www.eko.lijepa-naša.hr
  2. Izrada i provedba 7 programskih koraka Ekoškole
  3. Prijava za stjecanje statusa Ekoškole
  4. Obnavljanje statusa Ekoškole

Status eko vrtića prvi puta stječemo 2009.g. i postajemo dio velike obitelji Ekoškola.

Pred sobom smo imali jasan cilj – da vrtić postane model ekološkog življenja i ponašanja, u kojem djeca dobivaju prve poruke i modele ekoloških i zdravih stilova života. Pripremiti djecu za aktivne članove održivog društva.

J.J ROUSSEAU (1712-1778.)

„ Odgoj dolazi iz prirode, ljudi i stvari.“

Malo dijete ima urođeni potencijal za istraživanje posebice prirode, a iz toga istraživanja rađa se ljubav prema prirodi.

Od 2009.- 2019.g.sve više smo se razvijali, unosili promjene i obogaćivali kako odgojno-obrazovni proces tako i vrtićko materijalno okruženje i okoliš. Provodili smo raznolike aktivnosti, projekte i posjete vezane za odgoj i obrazovanje za okoliš,  u okviru kojeg su bile sadržane teme:

  • Prikupljanje, razvrstavanje i recikliranje otpada i biootpada (projekti: Šuma, Od drveta do papira, Biootpad, Nije smeće sve za vreće..)

Cilj projekata: ekološki osviješteno dijete koje ima osnovna znanja o važnosti čistog okoliša i načinima brige za očuvanje okoliša te je usvojilo navike i vještine koje tome doprinose ( pravilno zbrinjavanje otpada i biootpada).

  • Upoznavanje važnosti vode  i energije za život, racionalna potrošnja (projekti: Voda, Bunar, Vjetrenjača, Štedimo energiju…)

Cilj  projekta:  dijete koje je usvojilo znanja o utjecaju vode i energije na život ljudi, biljaka i životinja te razvilo svijest, navike i ponašanja bitnih za zaštitu, očuvanje i štednju.

  • Pravilna prehrana i kretanje (projekti: Piramida zdrave hrane, Kretanjem do zdravlja.)

Cilj projekata: razvijanje svijesti o utjecaju hrane i kretanja na zdravlje. Usvajanje znanja i vještina potrebnih za očuvanje vlastitog zdravlja.

  • Odgovorna prehrana  (projekti:Naš vrt, Od sjemenke do ploda, Biljke imaju moć.)

Cilj projekata:osvijestiti kod djece ali i roditelja da potrošnja hrane ne utječe samo na zdravlje već i na biološku raznolikost, prirodne resurse i klimatske promjene.

 

Obilježavali smo važne eko-datume, sudjelovali u natječajima i projektima ponuđenim od Udruge Lijepa naša.  Najznačajniji projekte su Eko-paket i Veliki lov na biljke. U zajednici smo prepoznati po tradicionalnoj Biciklijadi koju održavamo već punih 12 godina povodom Dana planeta Zemlja. U Vrtiću je provedeno niz ekoloških radionica sa djecom i  raznolike edukativne tribine i radionice za roditelje. Pripremili smo i  izdali Eko-slikovnicu i Vrtićku kuharicu.

Naša djeca, roditelji i djelatnici, lokalna zajednica koja nas je podržala, pridonijeli  su uspjehu i realizaciji postavljenih zadaća, provođenje projekata i zlatnog statusa Ekoškole.

Iako smo mali prirodi smo svoj glas dali!!!!!

Dječji vrtić Dugo Selo

Draženka Sesan, ravnatelj i Romana Pejčić, koordinator  Eko škole

 Skip to content