Dječji vrtić Dugo Selo postao Stručno-razvojni centar za poticanje razvoja djeteta kroz područja matematike i prirodoslovlja

Time će se unapređivati stručni rad u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u vrtiću Dugo Selo, ali i ponuditi mogućnost ostalim vrtićima u Republici Hrvatskoj da razvijaju kompetencije svojih radnika. Osmišljavanje i izrada ovog Programa rezultat je i višegodišnjeg odgojno-obrazovnog djelovanja u DV Dugo Selo na području poticanja cjelovitog razvoja djeteta kroz područje matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju.

U nakladi DV Dugo Selo objavili smo 2014. godine knjigu “Matematika u vrtiću” u kojoj je, uz opsežan teorijski pregled, dan prikaz naše odgojno-obrazovne prakse, odnosno, stvaranja uvjeta za razvoj matematičke kompetencije djeteta. Nadalje, od 2015.godine sudjelujemo u projektu “Večer matematike” organiziranom od strane Hrvatskog matematičkog društva. Interes djece i njihovih roditelja za sudjelovanjem u igrama i aktivnostima pripremljenima u sklopu “Večer matematike” bio je velik i poticajan za nastavak daljnjeg odgojno-obrazovnog rada u tom području.

U sklopu verificiranog Programa rada s roditeljima (i djecom) radi pripreme djece za polazak u školu, kojeg provodimo u DV Dugo Selo od 2013./2014. pedagoške godine, zapaženo je veliko zanimanje djece i roditelja za radionicom/igraonicom s nazivom Razvoj matematičke kompetencije djece.

U srpnju 2016. godine odgojni djelatnici DV Dugo Selo aktivno su sudjelovali na 7. kongresu nastavnika matematike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva.

U siječnju 2017.godine, u organizaciji AZOO, DV Dugo Selo bio je domaćin jednodnevnom međužupanijskom stručnom skupu pod naslovom ” Stvaranje uvjeta za razvoj matematičkih kompetencija djeteta” na kojem su aktivno sudjelovali i naši odgojni djelatnici.

U listopadu 2017.godine, nakon što je Kraći program za razvoj matematičke kompetencije djece – matematička igraonica verificiran od nadležnog Ministarstva, krenuli smo s provedbom Programa u matičnom i područnom objektu DV Dugo Selo.

U srpnju 2018. godine aktivno smo sudjelovali na 8.kongresu nastavnika matematike, održanog na PMFu u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva.

Rana i predškolska dob najpogodnije je vrijeme za postavljanje temelja u razvoju interesa, znanja i navika čuvanja okoliša te razumijevanja prirodnog bogatstva i njegovog očuvanja. Malo dijete ima urođeni potencijal za istraživanjem posebice prirode, a mi smo odgovorni povezati ih, stvoriti pozitivne emocije, naučiti ih odnositi se prema njoj s poštovanjem i odgovornošću. Proces senzibiliziranja za prirodoslovlje mora biti stalan i dugoročan, mora se odvijati na svim razinama

Poticaj za jačanjem osnovnih kompetencija u prirodoslovlju djece rane i predškolske dobi pojavio se kao rezultat vrednovanja odgojno-obrazovne prakse i potrebe osnaživanja kompetencije odgojnih djelatnika na području prirodoslovlja kako bi djecu mogli pripremiti za aktivne članove održivog društva. Važno je istaknuti da je odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj jedan od nacionalnih i preventivnih programa.

Nadalje, svjesni činjenice da nam ekološko ponašanje mora postati sastavni dio života ako želimo sačuvati svoj okoliš i život budućim generacijama, već dulji niz godina DV Dugo Selo je model ekološkog življenja i ponašanja u kojem djeca dobivaju prve poruke i modele ekoloških i zdravih stilova života i kao takav prepoznat je i priznat u zajednici. Svoje djelovanje potvrdili smo uključivanjem u Međunarodni program Eko-škole 2008. godine, a u maju 2019. smo stekli zlatni status.

Voditeljice Programa bit će: Draženka Sesan, ravnateljica, Goranka Matić Šarić, stručna suradnica psihologinja, Nikolina Bošnjak, stručna suradnica pedagoginja, odgojitelji; Snježana Fuks, Ivana Kralj, Irena Hlebec i Josipa Mrnjaus. U provedbu programa bit će uključeni i stručni djelatnici iz drugih vrtića, profesori nastavnici s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu; Odsjeka za odgojne znanosti; s Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Odsjeka za psihologiju i Odsjeka za pedagogiju, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu te ostali uvaženi stručnjaci s područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

DV DUGO SELO

ravnateljica Draženka Sesan, prof.Skip to content