Do ponoći rok za predaju prijedloga kandidacijskih lista za lokalne izbore

Prema riječima predsjednice Gradskog izbornog povjerenstva Grada Dugog Sela Sande Hrsto danas do ponoći rok je za predaju prijedloga kandidacijskih lista za lokalne izbore koji će se, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, održati 21. svibnja.
„Na izborima birači će birati gradonačelnika i njegove zamjenike, Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, kao i župana Zagrebačke županije, njegove zamjenike te članove Županijske skupštine Zagrebačke županije. Postupak izbora određen je Zakon o lokalnim izborima, a kandidate mogu predložiti jedna ili više političkih stranaka, odnosno koalicija stranke, te kandidate može predložiti i grupa birača uz potpise podrške. Za kandidate za Vijeće potrebno je predati 250 te za gradonačelnika 450 potpisa podrške.
Po zaključenom roku za predaju prijedloga kandidacijskih lista za izborepovjerenstva imaju rok od 48 sati (do ponoći 6. svibnja) da sastave i objave sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova predstavničkih tijela te za izbor načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika. Danom objave zbirnih lista počet će izborna kampanja koja će trajati do ponoći 19. svibnja ili 14 dana.
Predsjednica dugoselskog Gradskog izbornog povjerenstva ističe kako je prema Registru birača na ovom području evidentirano 16.344 birača. Na području Kozinščaka je utvrđeno novo biračko mjesto pod brojem 19. Naime, birači koji su dosada odlazili na biračko mjesto u obiteljsku kuću Dušana Živkovića, Ulica Tome Kapitana 6, sada su razdijeljeni, tako da će na novom biračkom mjesto smještenom u obiteljskoj kući Batarilo, Kozinska 40 pripadati birači s prebivalištem iz sljedećih ulica: Kozinska, Carski put, Kraljevina, Prozorski odvojak, Ulica Ivana Mahača, Ulica Marina Držića, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Tome Košćeca.Skip to content