Gradsko vijeće

Predsjednik
KLASA: 021-05/18-01/81
URBROJ: 238/ 07-01-04/01-18-3
Dugo Selo, 18. prosinca 2018. god.

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUGOG SELA
– svima –

PREDMET: Dopuna dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća

– Prijedlog, dostavlja se

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljam Vam prijedlog gradonačelnika Grada Dugog Sela za dopunom dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća, koja je sazvana za četvrtak, 20. prosinca 2018. godine, zajedno s materijalima.

S poštovanjem.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Darjan Budimir, mag.iur.

Skip to content