REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD DUGO SELO

Gradsko vijeće

Predsjednik

KLASA: 021-05/19-01/35 URBROJ: 238/07-01-04/01-19-3 Dugo Selo, 17. lipnja 2019. god.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA

– svima –

PREDMET: Dopuna dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća

– Prijedlog, dostavlja se

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljam Vam prijedlog gradonačelnika Grada Dugog Sela KLASA: 023-01/15-01/111, URBROJ238/07-01-04/01-19-31 od 17. lipnja 2019., za dopunom dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća, koja je sazvana za utorak, 18. lipnja 2019. godine, zajedno s dostavljenim materijalom.

S poštovanjem

Predsjednik

Gradskog vijeća

Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Skip to content