Društvo invalida Dugo Selo: Potrebno zapošljavanje – povećani broj članstva proširio aktivnosti Društva

invalidiDruštvo invalida Dugo Selo održalo je redovnu godišnju skupštinu 10. lipnja. Okupljene u restoranu „Romantika“ pozdravio je predsjednik Društva Stjepan Jambrečec dok je izvješće o radu podnio tajnik Ivica Grgošić.
Kontinuirano se pružala pomoć u ostvarivanju pojedinačnih prava i povlastica članova poput plaćanje naknada za TV i telefonsku pretplatu, naknade za ceste prilikom registracije vozila, izdavanja znaka pristupačnosti. „Ostvareno je nekoliko kontakata za naše zahtjeve za označavanje parkirnih mjesta te za građevinske barijere, ali po tom pitanju nije učinjeno mnogo, osim dane moralne podrške“, napomenuo je Grgošić. Organizirano je niz akcija, primjer je rehabilitacija u toplicama u Istri uz pomoć fizioterapeuta te posjeta Humu s ciljem upoznavanja domovine. Evidentirana je 601 invalidna osoba, a porast broja proširuje aktivnost Društva koja se odvija na volonterskoj bazi. Stoga postoji potreba za zapošljavanjem, a u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb. Pomoć u financijskom planu pružili su Grad Dugo Selo te Općine Brckovljani i Rugvica, bez toga bi neophodan program bio teško provediv.
Zbog povećanog broja članova pooštrili su naplatu članarina, dugogodišnji neplatiše brisani su iz članstva u skladu sa statutom Društva. Članova je preko 350, a urednim plaćanjem osigurane su i povlastice. Razočarani su odgovorima za svoje programe koje su prijavili na natječaje, smatraju ih rezultatom nerazumijevanja potreba invalidnih osoba. U 2015. godini prihodovano je 90.085 kuna, rashodi su 64.966 kuna, razlika prihoda nad rashodima je 25.118 kuna. Nastavit će s baznim aktivnostima, planiraju organiziranje kulturnih i sportskih aktivnosti, seminara, obuku za rad na računalu te aktivnosti na prikupljanju financijskih sredstava, dio je programa za 2016. godinu. Došlo je do promjena u sastavu IO u koji je ušla Borka Harcet. Zahvaljeno je na suradnji gradskim i općinskim čelnicima, GDCK-u, SUH-u te medijima Radio Martinu i Dugoselskoj kronici. „Društvo invalida opravdava postojanost i obvezu da treba znati i poštivati humanost življenja, moralnost je spremno više pomagati drugima te nastaviti s radom ovog Društva“, kazao je na kraju Grgošić.Skip to content