Dugo Selo godinama bilježi pozitivni prirodni prirast: U 2014. godini treći hrvatski grad po vitalnom indeksu

Iako se na nivou države bilježi dugogodišnji trend negativnog prirodnog prirasta – na području grada Dugog Sela demografska slika nije tako crna. Štoviše, statistički pokazatelji unatrag pet godina govore o vrlo pozitivnim kretanjima koji Dugo Selo svrstavaju u sam vrh demografske statistike. Naime, s visokim vitalnim indeksom (broj živorođenih na 100 umrlih) – Dugo Selo se kreće među pet gradova Hrvatske. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku – u 2014. godini vitalni indeks iznosi je 147,9, dok su samo viši imali Solin (162,6) i Metković kao prvi (172,2). Prošle godine rođeno je 216 Dugoselaca, dok je preminulo 146, tako da prirodni prirast za 2014. godinu iznosi 70. Po prirodnom prirastu naš grad je peti u državi, iza Metkovića (78), Zagreba (93), Solina (112) i na prvom mjestu Kašetla (123). Usporedbe radi, u 2013. godini prirodni prirast za Dugo Selo bio je nešto viši (77), rođeno je i više djece (231), te je evidentirano više umrlih (154), tako da je i vitalni indeks bio viši 150 – no isti je na državnoj razini bio nešto niži, peti. Dok je u 2012. i 2011. godini Dugo Selo držalo drugo mjesto u državi po vitalnom indeksu.
Kada se pogleda stanje u Zagrebačkoj županiji u 2014. godini – Dugo Selo je prvi grad i po prirodnom prirastu i vitalnom indeksu. Niži vitalni indeks bilježe Zaprešić (127,9) i Sveta Nedelja (125,3) koji su ujedno jedini gradovi, zajedno s Dugim Selom i Velikom Goricom, koji imaju pozitivni prirodni prirast. Ukupni vitalni indeks za Zagrebačku županiju iznosi 85,9 te za Republiku Hrvatsku 77,8, no bilježe i negativni prirodni prirast – Zagrebačka županija -482, a RH -11.273.
Među 25 općina na razini Zagrebačke županije Rugvica ima vitalni indeks 112,5, a Brckovljani 109,2, dok najviši imaju Marija Gorica 225 i Stupnik 141,9. Najviši prirodni prirast u županiji ima općina Stupnik – 13, slijedi Rugvica – 9 – rođeno je 81 dijete, a umrle su 72 osobe; a na trećem mjestu je općina Brckovljani s prirodnim prirastom – 6 – rođeno je 71 dijete, a umrlo 65 osoba.Skip to content