DUGO SELO PAMETNI GRAD: Ugovorena izrada strategije

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian i prof. dr. Slavko Vidović  direktor tvrtke „InfoDom“  d.o.o. iz Zagreba 22. studenog  potpisali su ugovor o izradi Strategije pametnog grada za Dugo Selo. Tome je prethodio postupak javne nabave  nakon čega je izabrana najpovoljnija ponuda ove Tvrtke za izradu Strategije u narednih 70 dana. U spomenutom dokumentu očekuju se strateške smjernice za primjenu novih tehnologija i inovativnih modela s ciljem održivog razvoja, gospodarskog razvoja, učinkovite i transparentne javne uprave našeg grada u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

Ovaj zadatak značajan je za budućnost  Hrvatske te su neki gradovi i regije već učinili korake u tom smjeru – napomenuo je gradonačelnik Panian

S tim se složio  prof. dr. sc. S. Vidović naglasivši kako nitko još nije sustavno ustrojio mehanizam  koji uključuje strategiju,  definirane procese, proračunske mjere, ukupnu shemu  i pametno vođenje, kontrolu postupka te krajnje ciljeve.

U tom je sustavu značajna primjena suvremene digitalne tehnologije, umreženost unutar grada, države te unutar EU. To pretpostavlja komunikaciju unutar grada, između građana u virtualnim zajednicama, na svim razinama  te između djelatnosti od gradske uprave, gospodarske, komunalne, obrazovne i druge djelatnosti od interesa građana.

Strateškim odrednicama prethodi analiza postojećeg stanja, utvrđivanje prioriteta  te izrada dokumenta u sinergiji sa strategijom Zagrebačke županije. U postupak će biti uključena javnost u vidu rasprava, sve do izrade akcijskoga plana.

U postupku će se ustrojiti stručni tim i ured za pametni grad kao garanti provedbe procesa, uspostave mehanizama, sustava komunikacije i drugih procesa na najpametniji način.Skip to content