Dugo Selo uskoro veliko gradilište

U narednom vremenu na području našega grada odvijat će se vrlo značajne investicijske aktivnosti – saznajemo u Gradskoj upravi. U tijeku je izvođenje sustava novih cestovnih komunikacija u sklopu modernizacije željezničke pruge Dugo Selo – Križevci, vrijedne preko 1 milijarde kuna. Za nas su vrlo važni nadvožnjaci preko željezničke pruge čime će nestati stoljetne fizičke barijere između sjevernog i južnog područja. Radovi na ovom projektu dobro napreduju i za očekivati je da će se do proljeća iduće godine premostiti pruga i nakon toga slijedi izrada pristupnih nasipa i cesta. Usput će započeti gradnja paralelnih cesta u nadležnosti grada koje će spojiti pojedine nadvožnjake i time bitno rasteretiti promet u centru grada.

Hrvatske vode ulaze u završnu fazu izgradnje kanalizacijske mreže vrijedne oko 160 milijuna kuna, a obuhvaća područje našega grada i Općine Rugvica. Izgradnjom novih kolektora i njihovim spajanjem na novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje konačno će se otpadne vode s našeg područja sanirati na neškodljiv način. Trenutno se iste ispuštaju na 13 mjesta u otvorene kanale i stalno predstavljaju opasnost za okoliš. Radovi na ovome složenom projektu počinju tijekom zime i proljeća i obuhvaćaju područje Martin Brega – najsloženijeg područja za izvedbu, te Dugo Selo-Jug, Kopčevec i većinu ulica, kolektora u kojima ne postoji kanalizacija.

S predstavnicima Hrvatskih voda održani su operativni sastanci u cilju poboljšanja održavanja postojeće kanalske mreže koja je na našem području duga preko 100 km i predstavlja vrlo skup sustav održavanja u kojega je potrebno ulagati značajna financijska sredstva kojih, u pravilu, uvijek nedostaje. Dogovoreno je da će se od strane grada precizirati značajniji objekti kojima će se pokloniti veća pozornost u održavanju.

Usput, tijekom jeseni i zime započinje izgradnja dvije vrlo značajne retencije za sakupljanje brdskih voda – Martin Breg i Planički Jarek – vrijedne oko 10 milijuna kuna. Njihovom izgradnjom bitno će se ublažiti negativno djelovanje brdskih voda na južna područja grada. Nakon njihove izgradnje započet će osposobljavanje spojnih i obuhvatnih kanala kojima će se brdske vode preraspodijeliti na postojeći sustav odvodnje i time ublažiti negativno djelovanje na postojeća naselja. Dakle, radi se o višegodišnjem projektu kojim će se konačno zaustaviti višedesetljetno štetno djelovanje brdskih voda na okolni prostor.

Izvedbom ovih velikih radova pojavit će se brojna građevinska mehanizacija na našim ulicama zbog čega molimo naše građane za strpljenje. Završetkom navedenih investicija i njihovim puštanjem u rad bitno će se poboljšati razina standarda svih nas, a to je jedan od ciljeva strategije razvoja grada.

D.K.Skip to content