Dugoselski vijećnici većinom glasova prihvatili novi proračun težak 94,9 milijuna kuna

Gradsko vijeće prihvatilo je 20. prosinca proračun za 2018. godinu, težak gotovo 95 milijuna kuna. Za proračun ruku je diglo 13 vijećnika dok su 4 bila suzdržana. Prije toga većinom glasova prihvaćen je III. rebalans proračuna, a brojna pitanja postavljena su na aktualnom satu.

 Aktualni sat Gradskoga vijeća: Tko o čemu postavlja pitanja

Među gradskim vijećnicima osjetila se zabrinutost zbog situacije u Skupštini Zagrebačke županije uslijed odgađanja sjednica i pokušaja smjene vodstva. Tako je ravnateljica  Osnovne škole Mara Mamuza postavila pitanje o izgledima za financiranje zgrade nove, treće  osnovne škole. Gradonačelnik N. Panian govorio je o svojim razgovorima i upućenim amandmanima na županijski proračun spomenuvši dvoje  skupštinskih vijećnika  iz Dugog Sela za koje smatra kako bi se trebali založiti. Vijećnik Stipo Velić, ujedno i član Županijske skupštine istaknuo je  kako postoji idejni projekt nove škole, a financiranje projektne dokumentacije trebalo je izboriti kod župana koji je predlagatelj županijskog proračuna.
Temeljem dobivenog pisanog odgovora o troškovima gradonačelnika za odnose s javnošću u visini 41.000 kuna, vijećnica Ivana Krišto  predložila je usmjeravanje tog novca u poboljšanje web stranice Grada za transparentnost,  objavu svih dokumenata,  izradu aplikacije za dojavu komunalnih nedostataka te postavu elektronske pošte za upite građana. Gradonačelnik Panian odgovorio je kako su navedeni prijedlozi već u postupcima. Vijećnik Stipo Velić upitao je o tijeku izgradnje retencija u sjevernom dijelu naselja. Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac odgovorio je kako će stručna ekipa pratiti tijek radova i izvještavati.
Zašto nije cesta od Male ulice do Rudiščaka pokrivena batudom  – zanimalo je vijećnicu Renatu Jelečki, no stručna služba nije imala o tome saznanje te će  se to popraviti. Pročelnik za graditeljstvo Marijo Vinko,  u odgovoru vijećnici Jelečki na upit o blijedim oznakama pješačkog prijelaza i nezavršenim pristupima za osobe s invaliditetom u Kolodvorskoj ulici, požalio se na suradnju sa Županijskom upravom za ceste, u čijoj je nadležnosti Kolodvorska ulica. Gradonačelnik Panian predložio je kontakte sa ŽUC-om te najavio mogućnost obilježavanja pješačkih prijelaza intenzivnijim reflektirajućim bojama radi bolje vidljivosti.
Nova vijećnica Ivana Perković upitala je o nedostatku ginekološke  zaštite žena, bivših pacijentica dr. Beljo. Gradonačelnik je ponovio odgovor s protekle sjednica kako je to nadležnost Doma zdravlja Zagrebačke županije i Ministarstva zdravlja kazavši kako je nekoliko kandidata nezadovoljnih uvjetima, odbilo preuzeti taj posao.
Vijećnica  Perković ukazala je na problem  odvodnje u Andrilovcu zbog prepunih putnih graba. Pročelnik Vinko  upućuje zahtjev Županijskim cestama za čišćenje putnih graba,  koje se osim oborinskih pune i sa sanitarnim vodama.  Gradonačelnik Panian najavio je rješavanje odvodnje u zajedništvu s Općinom Brckovljani.
Vijećnik Siniša Kljajić upozorio je na loše izvedene radove u Ulici grada Vukovara i propadanje asfaltnog zastora, što će se prema riječima pročelnika Vinka reklamirati  izvođaču i popraviti. Kljajića je zanimala provedba  projekta energetske obnove stambenih zgrada u Dugom Selu. No odaziv stanara bio je slab, potvrdio je pročelnik Vinko koji smatra da je novac (kreditno zaduženje stanara i povećanje izdvajanja za pričuvu) tome razlog. Vijećnik Ivan Šajković  upozorio je na loše, čak i opasno funkcioniranje semafora na državnoj cesti  D41, tj. Zagrebačkoj ulici kod Glazbene škole i tamošnjih  trgovačkih centara. Može li se učiniti nešto za protočnost prometa na tom dijelu? Gradonačelnik Panian smatra kako će  se promet na toj ulici smanjiti izgradnjom nadvožnjaka za dvije godine.   Vijećnica Ivana Krišto ukazala je na neaktivnost mjesnih odbora što je  gradonačelnik Panian  i potvrdio, te najavio izbore za vijeća MO krajem iduće godine.
Nezakonito odlaganje otpada na javne površine problem je za vijećnicu Mamuzu, ali i za cijeli grad koji čisti javne površine. Za održavanje reda na privatnom zemljištu zaduženi su vlasnici, čak i kad nepoznati ostave otpad na parceli.
Božidar Cik negodovao  što Grad nije platio autobus za odlazak građana u Vukovar prigodom dana sjećanja na žrtvu tog Grada. Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac potvrdio je financiranje prijevoza u organizaciji HVIDR-e, no Cik smatra kako je trebalo organizirati dodatni autobus. Vijećnik Cik nezadovoljan je što Grad i Pučko otvoreno učilište Dugo Selo nisu financirali  predstavu za djecu prigodom Sv. Nikole. Vijećnica Anđelka Knezović Svetec prozvala je gradonačelnika zbog nedolaska na javnu tribinu na kojoj se raspravljalo o prijedlogu proračuna za 2018. godinu. Ona je također zamjerila zbog novca potrošenog u organizaciju manifestacija – Martinja i „Starih jela“ pitajući  zašto se nije pomoglo potrebitima. Najavljenim pisanim odgovorom nije bila zadovoljna, a tako niti obrazloženjem na sjednici. Gradonačelnik Panian  ponovio je kako su manifestacije bile planirane i ostvarene radi svih građana. Također je naveo brojna izdvajanja Grada za potrebite u socijalnom smislu dodajući kako on i sam  često pomaže ljudima u potrebi. Gradonačelnik je vijećnici Knezović Svetec zamjerio na  riječima koje je doživio kao optužbe i uvrede.
Nadica Kozić

Prisegnula nova vijećnica Ivana Perković
Umjesto Pave Vukelića, rad u Gradskom vijeću iz redova BM 365 nastavlja vijećnica Ivana Perković.

Proračunski okvir od 94,9 milijuna kuna – 72 posto veći u odnosu na III. rebalans

Čak 12 amandmana na prijedlog proračuna dao je Klub vijećnika Drugo Selo od čega su prihvaćena tri. Klub HDZ, MB 365 dao ih je nekoliko, a usvojena su četiri te će biti ugrađena u proračun.
Više o proračunu prezentirao je pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević. Proračunski okvir iznosi 94.980.050 kn, što predstavlja rast od 34 posto, u odnosu na II. izmjene proračuna u srpnju 2017. godine (70.873.000 kn), ili gotovo 72 posto na ukupni okvir proračuna po III. rebalansu, koji je većinom glasova izglasan također na današnjoj sjednici, i iznosi 55.174.312 kuna. Razlika u II. izmjenama proračuna iz srpnja/2017 i III. izmjena iz prosinca/2017 od 15 mil. kn nastala zbog nepovlačenja sredstava fondova, te zbog nerealizacije zaduživanja koje stoga nije bilo potrebno. Istaknuo je kako je prijedlog proračuna bio na javnom savjetovanju  od 30. studenog do 14. prosinca.
Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2018. godinu su u iznosu od 94.9 mil. kuna, pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od 75.037.500 kuna što čini 79 posto ukupnog proračuna, a u ovim prihodima planirani su porezni prihodi u iznosu od 33.774.700 kuna i to porez i prirez na dohodak 29.623.700 kuna. Do povećanja poreznih prihoda od 14,5 posto, je došlo je zbog projekcija gospodarskog rasta, povećanja bruto plaća, povećanja zaposlenosti i fiskalnog izravnavanja. Vlada RH je proračun za ovu godinu temeljila na procjeni gospodarskog rasta od 3,2 posto. Korišteni su i podaci od HNB, povećala je procjenu rasta-BDP-a s 2,9 na 3,1 posto, MMF je procjenu povećao s 3 na 3,3 posto s time da se koristi konzervativnijim procjenama, napomenuo je resorni pročelnik. Jasno je da će hrvatsko gospodarstvo rasti preko 3,3 posto u sljedećoj godini i to je bilo nužno ukalkulirati u ovaj proračun. Rast plaća, prema podacima DZS-a, je 5,6 posto, moguće i 6 posto. Puni fiskalni kapacitet odnosno fiskalno izravnanje je planirano u iznosu preko 2 milijuna kuna, no  po uputama Ministarstva financija u proračunu je planirano 1,8 mil. kn. Porez na dohodak od kapitala iznosi 950.000 kuna, bitna izmjena je što porez od kamata na štednju postaje prihod JLS-a. Rashodi proračuna razdijeljeni po Upravnim odjelima koji se odnose na javnu upravu i administraciju su skoro identični ostvarenjima iz 2017. godine s time da se planira zaposliti jedan djelatnik, kazao je Dragičević. Upravni odjel ima sredstva od 5,2 milijuna kuna. U UO za gospodarstvo i financije planiran je iznos od 5,9 mil. kuna zbog niza projekata. U dijelu razvoja gospodarstva, planirano je 800.000 kuna za DKPC kako bi mogli nabaviti opremu i sami  raditi na održavanju, a i pozitivno je za Grad riješena žalba prijašnjeg izvođača pa više nema prepreka. Izdvojio je i dotaciju od 140,000 kuna Obrtničkoj komori Dugog Sela za sajmove obrtnika i OPG-ova za što program postoji. Za Turističku zajednicu izdvojit će se 400.000 kuna.  Najveća promjena je kod Odjela za stambeno gospodarstvo, iznos je 46,2 mil.kuna s obzirom na projekte odnosno na program gradnje. Tu je i gospodarenje otpadom s 305.000 kuna na skoro 10 mil.kuna zbog nabave nove opreme za recikliranje i kamiona što su zakonski dužni provesti (ujedno i jedan od projekata iz domene Gospodarenje otpadom – nabava opreme kompostera, kontenjera za biootpad, plastiku i papir, 2 kamiona). Za odjel društvenih djelatnosti planirano je 37,5 mil.kuna. Ovdje spadaju projekti vezani za sport (sanacija stare škole u Ostrni za potrebe NK Ostrna) te za kulturne ustanove poput obnove zgrade Glazbene škole; projekti KIC-a i POU-a.
Proračunom je  planirano preko 40 mil. kn iz drugih izvora financiranja. Planirano je 18.355.000 kn projekata na EU fondove, 18.000.000 kn zaduženja za projekte te  4 mil. kn iz drugih proračuna, stoji u materijalima.  Stavka od 18 mil. kuna  zaduženja  je samo iz razloga da projekti koji se prijavljuju prođu administrativnu provjeru i neophodnog dokaza likvidnosti. Stavka zaduženja je strogo namjenska po projektima.  Projekti koji će biti aplicirani u 2018. godini su slijedeći: Uređenje Ureda TZ-a, Etno selo Martin breg; Projekt Interreg – NewPilgrimAge; Učinkoviti ljudski potencijali – program zapošljavanja žena; gDisplay – zapošljavanje mladih; Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture; Nerazvrstane ceste – nogostupi; Asfaltiranje nerazvrstanih cesta; Asfaltiranje nerazvrstanih cesta-poduzetnička zona;  Rotor Osječka; Komunalne vodne građevine; Tekuće investicijsko održavanje građ. objekata; Društveni dom Leprovica; Uređenje objekata u zakupu DKPC – (zgrada Dukoma); Izgradnja zgrade javne i posl. namjene s pripadajućim trgom; Energetska učinkovitost – subvencioniranje fasada – Zorićeva; Reciklažno dvorište Andrilovec za što su sredstva nedavno odobrena.
Ostvarenjem od 70 posto bio bi itekako zadovoljan vijećnik Stjepan Štefinovec. Mišljenja je kako će trebati puno truda da se ovaj ambiciozan proračun realizira. Siniši Kljaiću odgovoreno je kako je cifra od 228,000 kuna namijenjena za pravne postupke pri uklanjaju garaža kod spoja Krležine ulice s Kažotićevom. Ide se u otkup novih čestica od privatnih osoba za potrebe projekta Etno selo, parcele su istočno od crkve. Na novo zapošljavanje osvrnula se Mara Mamuza pitajući kako će sve ovo ostvariti ako nema dovoljno ljudi. Grad je po broju zaposlenih ispod prosjeka od svih gradova u Županiji, složio se pročelnik. Što se tiče zapošljavanja pravnika, potrebni su jer ne smije biti grešaka u natječajnoj dokumentaciji.
Zvonko Novosel Dolnjak stavio je naglasak na stavke EU fondove i kreditno zaduženje jer ako to ne ide ne idu ni projekti. Također, pojavljuju se projekti kojih nema u strategiji razvoja grada, oni moraju biti dugoročno zapisani. Nema ni informacija o njihovu nivou. Ukazao je na prostor planiran za proširenje djelatnosti DKPC-a odnosno izgradnju, uređenje i opremanje objekata na lokaciji Zagrebačka 61 koje više ne koristi VIO ZŽ d.o.o. Uzeo bi se u zakup na 20 godina. Prostor nije gradsko vlasništvo, slična situacija bila je i sa starim Domom zdravlja na čiji se upis vlasništva dugo čekalo, podsjetio je. Spomenuo je i zamjensku zgradu POU-a za što je planirano 1,6 mil.kuna. Ivana Krišto osvrnula se na financiranje kod EU fondova. Očekivanja su nerealna, s obzirom na zahtjevnost posla treba dobar pravnik s iskustvom, stručna osoba koja bi se samo time bavila. Zanimalo ju je i postoji li odgovornost konzultanata ukoliko se projekt ne realizira. Po pitanju zaduženja, Kruno Blažinović napomenuo je da ukoliko projekti ne prođu zaduženja neće biti. Sunčani Žuteković ovo je razvojan proračun, kazala je da se konačno nešto ulaže i pokreće u dobrom smjeru. Božidar Cik govorio je o prijavi projekta garaže DVD-a Ostrna i Doma u Ostrni na mjeru 4 ruralnog razvoja. Prvo će se realizirati Društveni dom u Lukarišću, pa onda u Ostrni.  Stipo Velić smatra kako će vrlo brzo trebati rebalans i misli kako se realna prihodovna strana neće ostvariti. Nije istina da se prije ništa radilo, naveo je spomenuvši sportsku dvoranu, SC, prometnicu zapadni ulaz u grad… S time se složila i Anđelka Knezović Svetec napomenuvši kako je Dugo Selo i prije bio grad.
Predsjednik Vijeća Darjan Budimir izjavio je kako je inzistirao na radnom sastanku i javnoj tribini. Po njemu prihodi od poreza su dosta optimistični. Od ostalog izdvojio je mali iznos od 816.000 kuna za nogostupe dok su potrebe puno veće. Treba uključiti i druga naselja poput Kopčevca, Ostrne, glavne ulice… Kod izgradnje u centru, prvo treba riješiti pitanje vlasništva zgrade POU-a, upozorio je. Pitao je i zašto obnova zgrade gradske uprave ne ulazi u EU fond. I on očekuje kvalitetan rebalans i ubuduće bolju pripremu dokumentacije vijećnicima kako bi mogli usporediti podatke. Rasprava o ovom važnom dokumentu trajala je oko dva i pol sata, prekidana stankama zbog konzultacija. Prihvaćanje je pozdravljeno pljeskom uz gradonačelnikovu zahvalu zbog konstruktivne atmosfere. Jedan od većinom glasova prihvaćenih amandmana HDZ, BM365 je izgradnja spomenika dr.Franji Tuđmanu. Rasprave su potakli neprihvaćen amandman vijećnika Drugog Sela te kasnije povučen kluba HDZ, BM 365, oba o preraspodjeli stavki za potrebe finaciranja rada logopeda. Više o drugim odlukama i raspravama na maratonskoj sjednici, ujedno i zadnjoj ove godine, uskoro opširnije.Skip to content