Dugoselsko Gradsko vijeće nije prihvatilo izvješće o izvršenju proračuna za 2018. Godinu

Prisegnuo novi vijećnik Zoran Pandžić

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela dogodila se promjena u njegovom sastavu i to u redovima HDZ-a. Svoj mandat je u mirovanje stavio Pavo Jakovljević, a umjesto njega novim gradskim vijećnikom postao je Zoran Pandžić koji je danas dao svečanu prisegu čime je započelo njegovo vijećničko djelovanje.

Dugoselsko Gradsko vijeće nije prihvatilo izvješće o izvršenju gradskog proračuna za 2018. godinu. Ukupni prihodi i primici u prošloj godini iznose 55.069.458 kuna što je za 15,39% više u odnosu na prethodnu godinu, prezentirala je voditeljica odsjeka za financije Marica Knezić.
U ukupnim prihodima najznačajniji udjel imaju prihodi od poreza i prireza i to 67%, te prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 19%, a ostali prihodi iznose 14% u odnosu na ukupno ostvarenje. U ostvarenim prihodima od poreza u iznosu 34.337.648 kuna sadržan je porez i prirez na dohodak po svim vrstama dohotka u iznosu 31.022.021 kunu. Povećanje u odnosu na 2017. godinu rezultat je porezne reforme, a u ovom iznosu od prihoda koji se odnosi na fiskalno izravnanje ostvaren je iznos od 1.175.620 kuna. U 2018. godini povrat poreza na dohodak iznosio je 2.517.578 kuna. Porezi na imovinu ostvareni su 2.909.043 kn od čega se na porez za kuće za odmor odnosi 101.399 kuna, a na promet nekretnina 2.807.644 kuna i u 2018. je povećan za 31%. Ukupni rashodi poslovanja iznose 43.574.170 kuna i veći su za 6,92% u odnosu na prethodnu godinu. Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić informirala je kako su u proračun  uvrstili sve projekte aplicirane na EU fondove te kreditno zaduženje koje nije realizirano. Ove godine dobivena su sredstva za Gospodarsku zonu Puhovec te za fazu KIC-a. Napomenula je kako su imali određenih teškoća, smanjili manjak, grade i rade dok je Odbor za financije odbio izvješće zbog nerealiziranih EU projekata. Vijećnik Siniša Kljajić kazao je kako je ovo politički dokument i kako razumije argumente obje strane, izvršnu i zakonodavnu vlast. Pozvao je na bolju suradnju. Ako se ne mogu složiti neka idu na nove izbore, smatra vijećnik. Osvrnuo se na nerealiziranu izgradnju nogostupa, za što je od planiranih 1,2 mil. kuna utrošeno svega 8.051 kuna. Što se tiče gospodarenja otpadom misli kako je malo uloženo u edukaciju građana. Zamjenica gradonačelnika je kazala kako će sve što se tiče otpada biti obuhvaćeno u terminskom planu do kraja godine. Ukazao je i na probijanje cifre za manifestacije kod POU-a Dugo Selo. Gradu treba Turistička zajednica, zaključio je. Proračunski korisnici imaju pravo na svoje rebalanse, sve će se vidjeti kod izvješća ustanove, pojasnila je Knezić. Predsjednik Vijeća Darjan Budimir nije se složio s Kljajićevom konstatacijom da se nešto blokira. Ne mogu se desiti probijanja, vijećnici imaju zakonsko pravo i obvezu reagirati. Proračun mora biti dinamičniji, primjer su okolni gradovi koji imaju više rebalansa. Stvar je kvalitetnog rebalansiranja, ono što se usvoji treba izvršavati. Istaknuo je kako je, zahvaljujući poreznoj reformi Vlade, u proračun prihodovano 6 milijuna kuna. Odluka o preraspodjeli sredstava je gradonačelnikovo pravo, amandmanima su neke stavke maknute no sredstava za otpremnine, unatoč tome povećana, dodao je Budimir.  Postupili su sukladno zakonu, uštedit će jer neće biti zapošljavanja na ta mjesta, odgovorila je Kokot Bambić.
Bez podrške većina izvješća o izvršenju programa javnih potreba Grada
Nisu prihvaćena ni izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanja iste. Prihodi za program gradnje iznosili su 12, 9 milijuna kuna, ostvareno je 4,4 mil.kuna s time da je 508.402 kune ugovorenih radova, stoji u materijalima. Zbog završetka legalizacija značajan pad bilježi se na prihodima od komunalnog doprinosa, ostvareno je 2,7 milijuna kuna, planirano je 4,5 mil.kuna. Neke stavke nisu realizirane jer nije realizirano kreditno zaduženje. Za nogostupe nije bilo dostatnih sredstava. Za dječja igrališta ostvareno je 134.225 kuna (ugovoreno 90.000); javne površine 280.258 kuna (ugovoreno 300.385 kuna); nerazvrstane ceste 2 mil.kuna (ugovoreno 2018.017 kuna); javnu rasvjetu 67.807 kuna. Za gospodarenje otpadom ostvareno je 737.642 kube dok je za otkup zemljišta ostvareno 577.669 kuna. Predviđeni rashodi za program održavanja su bili 6,4 mil.kuna, utrošeno je 5,3 milijuna kuna.
Program javnih potreba u kulturi također nije prihvaćen. Od iznosa planiranog raspodjelom proračuna za 2018. od 17,9 mil.kuna ostvareno je 4,1 mil.kuna, navedeno je u materijalima. Za projekt KIC-a je bilo planirano 12,9 mil.kuna, ostvareno je 137.741 kuna. Za POU Dugo Selo ostvareno je 2,1 mil.kuna, Gradsku knjižnicu 968.000. ostale potrebe u kulturi 389.000. Vijećnica Vedrana Dragičević Borovec istakla je stavke POU-a i to 0 kuna za natječaj u pjesništvu, isto za Mjesec kulture te stavku manifestacije koja je planiranom preraspodjelom proračuna iznosila 127.500 dok je ostvareno 186.452 kuna odnosno oko 59.000 kuna više. Ravnatelj Nenad Haleuš Mali pojasnio je kako je donijeta odluka o preraspodjeli sredstava s obzirom na to da su „Stara jela z Dugoga Sela“ prerasla u ozbiljnu manifestaciju te je prvo postala sastavni dio Programa Mjeseca kulture, kasnije samostalna. Najveći dio događanja, poput prezentacije filma „Pedeset godina Dugoselske kronike“ kao i neke izložbe, koje su formalno bile dio Mjeseca kulture, ostvareni su u sklopu Starih jela. Neke pak izložbe nisu realizirane zbog nedostatka prostora. Od natječaja u pjesništvu neće se odustati, nada se realizaciji ove godine. Kao primjer naveo je zelinski natječaj. Uz suradnju sa školama, želja je da se uključe svi, s obzirom na specifičnost ovog prostora i doseljavanja stanovništva koji njeguju različite jezične izričaje. Planirano je da se radovi ukoriče te prezentiraju na večeri poezije. Nije prošlo izvješće o izvršenju prošlogodišnjeg programa javnih potreba za predškolski odgoj, obrazovanje i školstvo. Lani je utrošeno 14,1 mil.kuna, za školstvo 2,6 mil. kuna. Vijećnica Dragičević Borovec dala je opasku na stavku izgradnje dvorane za dječji vrtić što nije realizirano.  Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu prihvaćeno je većinom glasova. Od iznosa planiranog preraspodjelom proračuna za 2018. godinu odnosno od nešto više od 3 mil. kuna, utrošeno je 2,8 mil.kuna. Za javne potrebe programa socijalne skrbi ostvareno je 1,6 mil.kuna, izvješće je prihvaćeno.

Produljen rok za početak primjene novog sustava prikupljanja i odvajanja komunalnog otpada

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela donijeta je odluka o izmjeni odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpda i biorazgradivog komunalnog otpada. Direktor DKPC-a Tadija Penić iznio je obrazloženje zbog kojeg se predlaže novo produljenje roka za početak primjene novog sustava, datum je 1.srpnja 2020. godine.
Grad zajedno s DKPC-om kao pružateljem ove usluge, ne može do dosadašnjeg roka 1.srpnja o.g. osigurati sve potrebne tehničke uvjete za primjenu novog sustava jer korisnicima nisu osigurani spremnici za razdvajanje biootpda. U međuvremenu se pojavio i problem s razdvajanjem tekstilnog otpada koji još nije riješen jer je otpala nabava posredstvom FZOEU-a, a zbog poremećaja na tržištu još uvijek nije nađen novi oporabitelj te vrste otpada. Što se tiče spremnika, Grad se javio na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitos početkom travnja 2018. godine za nabavu spremnika za otpadni papir, plastiku, staklo, biootpad, kompostere i tekstil. Krajem srpnja 2018. godine potpisan je ugovor s fondom o nabavi, isporuka je najavljena za početak proljeća 2019. godine.
Procijenjena vrijednost Ugovora iznosi preko 5 milijun kuna, a nabavka će biti sufinancirana od strane EU-kohezijskog fonda u iznosu 85 posto. Zbog pomanjkanja sredstava, Fond je naknadno iz ugovora izbacio nabavu spremnika za tekstil i kompostera što je vrijednost ugovora smanjilo za 600.000 kuna. Stvari se, kako stoji u obrazloženju nisu odvijale kako je najavljeno. Ministarstvo zaštite okoliša je ograničeni javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstva objavilo tek početkom prosinca 2018., a Ugovor između Ministarstva i Fonda o dodjeli sredstava iz OP-Konkurentnost i kohezija sklopljen je sredinom siječnja ove godine i njime je Fondu dodijeljeno 315 milijuna kuna. Objedinjenu javnu nabavu spremnika za cijelu državu provodi Fond, a natječaj je objavljen 18.veljače. Rok za dostavu ponuda bio je do 24.travnja, rok za donošenje odluka o odabiru do 24.srpnja. Nakon donošenja te odluke slijedi rok mirovanja od 15 dana te se ugovor o isporuci ne može potpisati prije 9.kolovoza o.g.. Zbog daljnjih zakonskih rokova procedure, sigurno je da spremnici neće biti podijeljeni do 1.srpnja. Kljaić je upitao što je s problemom zelinskog otpada, hoće li se ono odlagati u Dugo Selo. To zbog kapaciteta odlagališta nikako ne bi bilo moguće. S ovim se problem susreću brojni gradovi, nitko to ne rješava, država ignorira, kazao je Penić informiravši i kako je bio na sastanku vezanu za tu temu u Udruzi gradova. Zatvorena su 24 odlagališta, Ministarstvo je donijelo dokument koji je, po njemu, pun krivih informacija i neozbiljno izrađen. Zaključak tog sastanka je da će predsjednik Udruge Željko Turk oformiti delegaciju te upoznati premijera s ovim problemom.

Odgođena odluka o izgradnji Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Većinom glasova, uz jedan suzdržan, prihvaćena je odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo, a na zahtjev investitora. Na k.č.br. 977/1, 977/2, 977/3, 978/2 i 978/3, k.o. Dugo Selo II, predviđa se izgradnja višestambenog objekta. Kako je i najavljeno, odluka o izgradnji Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu odgođena je. Donijet je zaključak o razrješenju Stipe Vrdoljaka, koji je dao ostavku, s mjesta predsjednika Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Na to mjesto izabran je Tihomir Čekada.
 
Pitanja i prijedlozi

Pod pitanjima i prijedlozima vijećnik Kljaić referirao se na intervju gradonačelnika jednoj televizijskoj kući u kojem je izjavio kako će se obrtništvo poticati kroz akcelerator. Zamjenica Kokot Bambić rekla je kako je namjera aplicirati na EU fondove, ne samo za edukaciju već i za manje proizvodne pogone. Potreban je dogovor i suradnja s raznim čimbenicima, Srednjom školom i vijećnicima. Vijećnica Mara Mamuza govorila je o sastanku o mreži škola. Do 2025. godine planira se uvesti jednosmjenski rad, Dugom Selu su potrebne još dvije škole. Na kraju sjednice, Kljaić je pozvao sve na tribinu profesora dr. sc. Ivana Koprića, stručnjaka za javnu upravu, koja će se održati 11.lipnja u 20 sati u Gradskoj vijećnici.Skip to content