Dugoselsko Gradsko vijeće prihvatilo proračun za 2020. godinu

Dugoselsko Gradsko vijeće prihvatilo je proračun za 2020. godinu težak 109,1 milijun kuna. U proračunska sredstva uključena su sredstva EU fondova odnosno sredstva planirana za zaduženje i pomoći iz drugih izvora planirana za projekte. Na gradonačelnikov prijedlog proračuna dano je više amandmana.

Klub vijećnika HDZ-BM 365 dao ih je 10, vrijednosti oko 6,5 mil.kuna. Gradonačelnik Nenad Panian prihvatio je četiri dok je šest odbio obrazlažući da može doći do nemogućnosti financiranja režijskih troškova pojedinih gradskih ustanova. No, amandmani su prošli većinom glasova tj. s deset glasova vijećnika HDZ-a i BM 365 Stranke rada i solidarnosti. Za 600.000 kuna povećali su tako proračun vatrogasne zajednice, za garažu DVD-a Ostrna, uređenje stare škole NK Ostrna, jedan dio za uređenje župne crkve u Lukarišću i sudjelovanje u uređenju Pastoralnog centra. Klub vijećnika HNS-a i SDP-a predložio je šest amandmana vrijednih više od 4 milijuna kuna koje je gradonačelnik prihvatio. Projekti su: izgradnja solarne elektrane DV-a Dugo Selo; energetska obnova Glazbene škole; pomoćno igralište NK Dugo Selo; uređenje objekta DVD-a Andrilovec. Prihvaćen je i usmeni amandman Vedrane Dragičević Borovec kojim se sredstva od 200.000 kuna sa stavke skate parka prebacuju za izgradnju sportske dvorane DV-a Dugo Selo. Na stavci skate parka ovim amandmanom skinuta su sva sredstva, a 0 kuna je i na stavci informiranje građana jer je 400.000 kuna usmjereno za garažu u Ostrni. Jedan amandman dao je gradonačelnik kojim se 300.000 kuna povećavaju prihodi od prodaje materijalne imovine-privrednih bogatstva, sredstva su za rekonstrukciju objekta Glazbene škole.

gv112Kako je kod prezentacije proračuna pojasnio resorni pročelnik Dean Dragičević, plan je da će do kraja godine biti ostvareno proračunskih prihoda 62 milijuna kuna, porezni prihodi rastu i preći će 40 milijuna kuna, prihodi iz stranih proračuna su 4 milijuna kuna. Istaknuo je dva najveća projekta obilaznicu Puhovec i KIC koji zajedno iznose 29 mil.kuna te pojasnio u kojoj se fazi nalazi njihova realizacija. Za projekt KIC-a vrijednosti 14,4 mil.kuna nije napravljeno ništa, prošli su 3. fazu, a sredstva neće biti doznačena dok Ministarstvo kulture ne osigura dodatna sredstva. Za Obilaznicu Puhovec proces nabave je u tijeku i na procjeni u SAFU. Od drugih velikih projekta, izdvojio je obnovu Glazbene škole vrijednu 5 milijuna kuna (2 mil. iz EU sredstava). Bitna izmjena je gospodarenje otpadom za koji su planirali 7 milijuna kuna što sada nije u proračunu da ga ne opterećuje, a ako dođe odluka nadležnog Ministarstva da se ide u nabavu trebat će osigurati sredstva rebalansom, kazao je. Za sada su ostvarene samo edukativne aktivnosti (oko pola mil.kuna). Od ostalih projekata, naveo je Interreg i Radost življenja 54 + koji su pri kraju, rekonstrukciju rukometnog igrališta, obnovu zgrade gradske uprave, nabavu komunalne opreme, izgradnju pomoćnog igrališta NK Dugo Selo. Za sljedeću godinu planira se asfaltiranje Aleje tišine, umjetna trava i oprema za spomenuto igralište, pješačko biciklističke staze, nathodnik Puhovo, zelena površina u Osječkoj ulici…Što se tiče promjene po Upravnim odjelima, za pravni odjel je 400.000 kuna više. Jedan dio zbog toga što se više ne plaćaju računi na blagajni u DKPC-u, a neće se više ni plaćati kom. naknada u Gradu već na pošti. Kreditno zaduženje od 3,7 mil. kuna je na stavci UO za financije. Također, stavka za razvoj gospodarstva i turizma diže se 500.000 kuna na 1,2 mil.kuna u svrhu raspisivanja natječaja za gospodarstvenike. Kod UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliš je 7,4 mil.kuna za pješačko-biciklističke staze, projekt Urbane aglomeracije, a kako je dodao dio infrastrukture strategije Pametnog grada bit će uključen u te staze. Kod društvenih djelatnosti, povećana su sredstva za srednje i visoko školstvo zbog poskupljenja prijevoza, tu je i prijedlog gradonačelnika za povećanje sufinanciranja djece u privatnim vrtićima s 1.100 kuna na 1.200 kuna. Raspravu o proračunu započeli su vijećnici Drugog Sela zapitavši zašto podržati proračun i kako glasati s obzirom da je Odbor za financije, kao stručno tijelo, dao negativno mišljenje, a nije obrazložio svoju odluku.

Predsjednik GV-a Darjan Budimir kazao je kako je izvršenje proračuna ispod 50 posto, do 30.11. samo 44 posto. Izrazio je zadovoljstvo što se ranije započeti projekti sada realiziraju poput RVS-a i kanalizacije, mišljenja je kako je proračun napuhan i da je trebalo odrediti prioritete. Smatra kako su nejasno objašnjene stavke. Također, očekuju sljedeće godine više manjih rebalansa i traže da fokus bude na prometu, sigurnosti građana, izgradnji nogostupa, gradnji u svim naseljima ne samo u centru. U proračunu bi trebala biti stalna stavka za treću školu.

Taj važan projekt za Dugo Selo dio je novog županijskog proračuna, slijedi projektiranje i gradnja.

Gradonačelnik Nenad Panian kazao je kako on radi, za rad dobiva pohvale. Na kraju svega zbraja se rezultat, on ne troši ničije novce i brine za dobrobit grada. O napuhanosti proračuna rekao je da svugdje tako, čekaju se sredstva EU. Dodao je kako je on uvijek otvoren za suradnju i svatko može doći do njega.

Nakon rasprave, proračun je prihvaćen sa 14 glasova za dok je troje vijećnika Drugog Sela bilo suzdržano.

Nakon proračuna vijećnici su prihvatili i prijedloge programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Vijećnik Drugog Sela Siniša Kljajića napomenuo je kako bi s obzirom na usvojene amandmane vijećnici trebali dobiti usklađene materijale jer ovako nemaju ukupnu sliku programa i sredstava. Većinom glasova prihvaćeni su i programi javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu i socijalnoj skrbi. Drugoselci su ostali kod svog stava i bili suzdržani kod izglasavanja svih programa. Većinom glasova prihvaćen je prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Grada za 2020. godinu. Njime se utvrđuje godišnji plan upravljanja i raspolaganja pojedinim imovinom, a to su stanovi, građevinska i poljoprivredna zemljišta, nerazvrstane ceste, poslovni prostori, poslovni udjeli u trgovačkim društvima. Grad ima 5 stanova u najmu, u njima su korisnici slabijeg imovinskog stanja. Javno dostupan registar gradske imovine se ažurira, odgovoreno je Ivani Krišto.

Odbijeno ukidanje poreza na potrošnju

Odluka o izmjenama i Odluke o gradskim porezima nije prihvaćena. Radi se o porezu na potrošnju koji iznosi 3 posto, a njegovo ukidanje peticijom je tražilo 10 gospodarstvenika odnosno ugostitelja od gradonačelnika. S obzirom na smanjenu potrošnju, a kako bi uspješnije poslovali. U molbi su naveli primjere drugih gradova. Ti gradski porezi vode se u Poreznoj upravi koja provodi naplatu i potraživanja. Porezom se prihoduje oko 300.000 kuna godišnje, pojasnio je pročelnik Dragičević. U 2018. godini dug za porez na potrošnju iznosio je 615.400 kuna, novo zaduženje iznosilo je 311.134 kuna, a uplaćeno je 382.928 kuna. Kako se čulo, dug ostaje i u slučaju ukidanja. Povelo se pitanje postoji li za smanjivanje fiskalnog tereta gospodarstvenicima neki drugi plan primjerice smanjivanje prireza. Predsjednik Vijeća Budimir mišljenja je kako se jedne strane priljev prihoda ukida, s druge predviđa zaduženje grada te kako treba bolje naplatiti, a ne ukidati. Većinom glasova odluka nije prošla.

Prostorni plan uređenja vraćen na doradu

Na dnevnom redu sjednice bio je prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja. Većinom glasova donijet je zaključak da se Plan vraća na doradu. Gradonačelnik Panian rekao je kako se dugo radilo na PPU-u, svakodnevni su upiti, velike tvrtke čekaju s projektima. Predsjednik Vijeća Budimir podsjetio je na negativno mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje. Istaknuti su problemi nedostatka ili nemogućnosti priključenja na komunalnu infrastrukturu ponajviše kanalizaciju, na prostor između zgrada, parkirališta i prometnu komunikaciju. Mišljenje o nedostatcima PPU-a, između ostalog i uvjeta za postavljanje terasa i gradnju parkirališta, u svom amandmanu iznio je vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak. Vezano za tematiku prostornog planiranja, Vijeće je donijelo nekoliko zaključaka o davanju odobrenja za izgradnju višestambenih zgrada. Odluke su donijete u skladu s mišljenjem Odbora.

Odluka o izgradnji Spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu vraćena predlagatelju – nesuglasje oko lokacije i izgleda spomenika

Na ovoj sjednici nije donijeta odluka o izgradnji Spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu već je većinom glasova odlučeno da se vrati gradonačelniku kao predlagatelju. Lokacija je Perivoj Ivane Brlić Mažuranić. Zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac podsjetio je na kronologiju. Započelo je inicijativom pok. Željka Galovića koji je bio glavni nositelj aktivnosti. Predstavnici Udruga koje su djelovale na području grada potpisali su ugovor o suradnji, razmotreni su nedostaci i prednosti lokacija te je za prostor u centru, ispred CZSS, zbog malog prostora rečeno da je neadekvatan. Od Ministarstva hrvatskih branitelja dobivena su sredstva od 80.000 kuna za javni natječaj za idejno rješenje. On je proveden, idejno rješenje izabrano nakon javne rasprave. Zaključak je bio da sudjeluju udruge s područja grada. Temeljem toga HVIDR-a se javila na natječaj Ministarstva i očekuju se sredstva do 200.000 kuna, stoji u dopisu Hrvatskih vitezova. Postavljeno je pitanje što će biti s tim sredstvima. Vijećnicima je predočen dopis Udruge „Crne mambe“ koja se ne slaže s lokacijom, izgledom spomenika i predlaže novi natječaj. S lokacijom se slaže Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata, ali traže određene izmjene u izgledu spomenika. Budimir je napomenuo kako su neki roditelji poginulih branitelja nezadovoljni, kako nije razjašnjeno zbog čega se tražila promjena lokacije. Smatra kako ova tema zahtjeva konsenzus, a ne podjele. Tominac je rekao da se događaju podjele među udrugama, vrlo ružne stvari i da on, kao njihov ratni zapovjednik, više ne može utjecati na to. Inače, Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje mišljenja je da se spomenik ne može graditi po Pravilniku o jednostavnim građevinama odnosno da se ne donese odluka dok se ne ispita na osnovu kojeg akta se to dozvoljava.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada vraćena je predlagateljima na doradu. Od ostalih točaka, većinom glasova prihvaćeni su Analiza stanja sustava civilne zaštite, Plan razvoja tog sustava, odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, Prijedlog donošenja plana djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda. O manjkavosti ovog sustava odnosno o mogućnostima njegova poboljšanja govorila je vijećnica Krišto spomenuvši nedavne potrese u Albaniji. Smatra kako bi trebalo educirati građanstvo, dati mu upute što činiti u takvim situacijama. S tim su se složili gradonačelnik Panian i njegov zamjenik Tominac iznijevši primjer grada Zagreba koji je po tom pitanju puno učinio te možda zatražiti suradnju i prijenos informacija od tamošnjih gradskih službi.Skip to content