Energetska obnova zgrade Glazbene škole Dugo Selo: Glavni projekt gotov, sredstva za izradu ostvarena prijavom na natječaj Ministarstva graditeljstva

Grad Dugo Selo je prijavom na natječaj „Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ raspisanog od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, ostvario pravo na financiranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta) za energetsku obnovu zgrade Glazbene škole Dugo Selo. Temeljem provedenog natječaja, Grad je sklopio ugovor s trgovačkim društvom TLORIS d.o.o. iz Zagreba koje je izradilo svu potrebnu dokumentaciju. Za provedbu natječaja bio je zadužen Fond za zaštitu prirode i energetsku učinkovitost. Grad je pravo ostvario u punom iznosu prihvatljivih troškova, a do maksimalnih 62.500,00 kn. U sufinanciranju izrade dokumentacije 85 posto sredstava osigurava se iz Europskog fonda za regionalni razvoj dok je 15 posto iz Fonda za zaštitu prirode i energetsku učinkovitost.
Zgradu su obišli gradonačelnik Stipo Velić, pročelnik UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko te ravnatelj škole Dario Cebić. Projektom se predviđa izvedba radova na zamjeni postojeće stolarije i bravarije novom energetski učinkovitom te toplinska izolacija vanjske ovojnice, što uključuje obodne zidove i ravni krov. Grijanje zgrade se rekonstruira, priprema tople vode za zagrijavanje ostvaruje se kondenzacijskim bojlerom dok se na sve radijatore uglađuje termostatski ventil. Za pripremu potrošne tople vode koristit će se i energija sunca kroz primjenu solarnog kolektora. Projektom su predviđeni radovi u iznosu od približno 1.200.000,00 kn.
Sukladno najavi Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u studenom se očekuje ponovno otvaranje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za ‘Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020. Grad je spreman prijaviti se na predmetni natječaj te očekuje da će temeljem ostvarenog prava na sufinanciranje provesti mjere energetske obnove zgrade glazbene škole te na taj način smanjiti potrebnu količinu energije za zagrijavanje zgrade za 59 posto kako je to predviđeno projektom.Skip to content