„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Dugog Sela

Krajem kolovoza započeli su radovi na energetskoj obnovi Glazbene škole Dugo Selo. Nakon ponovljenog javnog natječaja radovi na energetskoj obnovi glazbene škole povjereni su trgovačkom društvu TEKTON GRADNJA d.o.o. iz Zagreba, a poslovi stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu trgovačkom društvu APG INŽENJERING d.o.o. iz Dugog Sela. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.375.330,54 kn (iznos s PDV-om). Za radove energetske obnove Grad Dugo Selo prijavio se na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04). Nakon ocjene prijavljenog projektnog prijedloga za energetsku obnovu zgrade Glazbene škole Dugo Selo ostvareno je pravo na bespovratna sredstva u iznosu od 1.955.924,44 kn od 4.349.982,59 kn koliko iznosi ukupna vrijednosti projekta u projektnoj prijavi. Projekt se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Europskog fonda za regionalni razvoj. Osim na natječaj za bespovratno financiranje iz EU sredstva Grad Dugo Selo prijavio je isti projekt na javni poziv Zagrebačke županije, Upravnog odjela za gospodarstvo za prijavu jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene na području Zagrebačke županije za 2019. godinu i ostvario pravo na 400.000,00 kn bespovratnih sredstava.

Predviđene mjere energetske učinkovitosti obuhvaćaju: mjere za poboljšanje toplinske zaštite ovojnice škole i dvorane, strojarske mjere energetske učinkovitosti  i elektrotehničke mjere energetske učinkovitosti.

Sukladno projektnoj dokumentaciji za energetsku obnovu objekta očekuje se značajno smanjenje potrebne energije za zagrijavanje prostora, odnosno adekvatno tome smanjenje emisije CO2 za 79,60%.

Osim mjera energetske učinkovitosti izvesti će se i pristupne rampe za osobe smanjene pokretljivosti do ulaza u objekt i rampe za pristup na pozornicu dvorane. Obnovom sanitarnih čvorova predviđen je sanitarni čvor za osobe smanjene pokretljivosti.

Provedbom energetske obnove omogućit će se kvalitetno obavljanje primarne funkcije uz značajno povećanje razine udobnosti i kvalitete pružanja usluga odgoja i obrazovanja. Projektom se direktno doprinosu povećanju broja obnovljenih javnih zgrada kojim se na taj način značajno produljuje životni vijek uz manje troškove za  energiju i troškove za održavanje.


„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

GRAD DUGO SELO
Josipa Zorića 1,
10 370 Dugo Selo

KLASA: 361-01/18-01/10
URBROJ: 238/07-01-18-16

Priopćenje za javnost

4.349.982,59 kuna za energetsku obnovu zgrade Glazbene škole

Dugo Selo Dugo Selo, 18. prosinca 2018. – Gradu Dugom Selu dodijeljeno je 1.955.924,44 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Energetska obnova zgrade Glazbene škole Dugo Selo na adresi Zagrebačka 24, Dugo Selo“ KK.04.2.1.04.0259 ukupne vrijednosti 4.349.982,59 kuna. Prijavom na natječaj „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ osigurano je sufinanciranje projekta u visini od 1.955.924,44 kuna ili 50,76% ukupno prihvatljivih troškova, dok je Grad Dugo Selo u Proračunu osigurao 49,24%  ukupno prihvatljivih troškova.

Energetskom obnovom Glazbene škole u Dugom Selu doprinosi se Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom u korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade , i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4cI Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt doprinosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 70,02%.

Projekt se sastoji od sljedećih mjera energetske učinkovitosti: povećanja toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanja toplinske zaštite vanjskog zida, povećanja toplinske zaštite poda prema tlu, povećanja toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjene vanjske stolarije, ugradnje novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjene ili uvođenje sustava hlađenja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg, zamjene postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE, zamjene unutarnje rasvjete učinkovitijom, horizontalnih mjera koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanja i korištenja prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, energetskog pregleda zgrade, izrade izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove.

Provedba projekta započela je 9. listopada 2018. i trajat će do 9. travnja 2020. godine. Trenutno se za projekt izrađuje Dokumentacija o nabavi.

 


Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Glazbene škole Dugo Selo na adresi Zagrebačka 24, Dugo Selo

Kratki opis projekta:

Ulaganjem u energetsku obnovu zgrade škole direktno će se doprinijeti smanjenju godišnje potrebne toplinske energije za grijanje/hlađenje odnosno smanjenju potrošnje energije u sektoru javnih zgrada. Na ovaj način, dolazi do pojačane aktivnosti u gospodarstvu i to posebno u sektoru građevinarstva. Ciljane skupine su zaposlenici i djeca na području Dugog Sela i šire okolice koji predstavljaju polaznike odnosno korisnike zgrade. Provedbom energetske obnove omogućit će se obavljanje primarne funkcije uz značajno povećanje razine udobnosti i kvalitete pružanja usluga odgoja i obrazovanja. Projektom se direktno doprinosi povećanju broja obnovljenih javnih zgrada kojim se na taj način značajno produljuje životni vijek uz manje troškove za energiju i troškove za održavanje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetom 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4cI Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%): 70,02%.

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref. br. KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

Ukupna vrijednost projekta:

4.349.982,59 kuna

Iznos koji sufinancira EU (50,76%):

1.955.924,44 kuna

 

Razdoblje provedbe projekta:

9, listopad 2018. – 9. travnja 2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Dean Dragičević, Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Tel: 01/2755 679

E-mail: +385 1 2753 705

 

 

 

 

Skip to content