EU projekt „Rugvica – Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“

EU projekt „Rugvica – Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ obuhvaća nadogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oborovskim Novakima na III. stupanj pročišćavanja, izgradnju 86,8 kilometara sekundarne kanalizacijske mreže (51,8 km na području Općine Rugvica i 35 km na području Grada Dugog Sela) sa ukupno 10 crpnih stanica, četiri rasteretne građevine i cca 2600 kućnih priključaka. Realizacijom ovog Projekta ukupna stopa priključenosti (pokrivenosti) na kanalizacijski sustav u aglomeraciji će se povećati na oko 86%.

 

Projekt se provodi kroz šest ugovora:

 

  1. Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo (javna nabava je provedena i donesena je Odluka o odabiru).
  2. Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica – Dugo Selo (provedeno javno savjetovanje po Zakonu o javnoj nabavi, nakon kontrole ide objava na javno nadmetanje).
  3. Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Rugvica – Dugo Selo (javna nabava u tijeku).
  4. Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje (u pripremi za provedbu javne nabave).
  5. Mjere vidljivosti i promidžbe (javna nabava je provedena i sklopljen je Ugovor).
  6. Upravljanje Projektom (javna nabava u tijeku).

 

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje u Dugom Selu obuhvaća područje za koje postoji 9 glavnih projekata kako slijedi:

 

1)           Odvodnja otpadnih voda u Zoni 30 u Dugom Selu

Sustav odvodnje zone 30 čini ukupno 14 kanala ukupne duljine 2.899,29 m.

Obuhvaćene su slijedeće ulice: I. Savski odvojak, II. Savski odvojak, Črnečki Gaj, Lonjska ulica, Sutlanska ulica, Murska ulica, Savska ulica, Dravska ulica, Odranska ulica, Savski Gaj i makadamski putevi.

 

2)           Odvodnja otpadnih voda u Zoni 34a u Dugom Selu

Sustav odvodnje zone 34a čini 7 kanala ukupne duljine 1.712,49 m i crpna stanica CSds8. Obuhvaćene su slijedeće ulice: Ulica Trnoščica, Štefanovićeva ulica, Staklarska ulica, Vrtni put i Kratka ulica.

 

3)           Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela

Ukupna duljina svih gravitacijskih kanala je 1.605 m od čega su postojeći kanali predviđeni za rekonstrukciju duljine 915 m, a novi kanali duljine 690 m.

Izvodi se i rasteretna građevina RG7. Radovi se izvode na 11 lokacija u Dugom Selu i obuhvaćeni su dijelovi slijedećih ulica: Zagrebačka ulica, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Josipa Zorića, Rugvička ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića i Ulica Vladimira Nazora.

 

4)           Sustav odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu – Zapadni dio

Sustav odvodnje čini 18 kanala od čega ukupna duljina gravitacijskih kanala iznosi 5.314,23 m, a tlačnih cjevovoda 235,62 m, crpne stanice CSds10 i CSds11.

Obuhvaćene su slijedeće ulice: Domobranska ulica, Grofova ulica, Kontesin put, Barutanska ulica, Ulica Mladina, Vinogradarski put, Mala ulica, Ulica Rudiščaki, Granešinski put, Ulica Novo Brdo, Pudarska ulica, Kocijanska ulica i Martinska ulica.

 

5)           Sustav odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu – Istočni dio

Sustav odvodnje čini 21 kanal od čega ukupna duljina gravitacijskih kanala iznosi 6.305,72 m, a tlačnih cjevovoda 350,26 m, crpne stanice CSds12, CSds13 i CSds14.

Obuhvaćene su slijedeće ulice: Bencek, Kiselica, Ulica Liševo, Ulica Bregi, Ulica Trsje, Ulica Medicina, Ulica Beline, Martinska ulica, Ulica Ključec, Žumberački put, Ulica Rožarija, Vrbovečka ulica, Ulica Izabele, Lucen, Ulica Lug, Ulica Reznik, Podravska ulica, Vincelerska ulica i Šaškovečka ulica.

 

6)           Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica, I. faza

Sustav odvodnje čini 11 kanala ukupne duljine 1.671,75 m.

Obuhvaćene su slijedeće ulice: Črnečka ulica, Zagrebačka ulica, Robićeva ulica, Pužekova ulica, Pajtekova ulica, Panjanska ulica, Martinova ulica, Pavlićeva ulica, Mijaleva ulica te makadamski putevi.

 

7)           Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica, II. Faza

Sustav odvodnje čini 21 kanal ukupne duljine 4.815,17 m.

Obuhvaćene su slijedeće ulice: Lasanje, Zrinska ulica, Hruščica, Željeznička ulica, Ulica Jasinje, Ulica Mate Lovraka, Zagrebački odvojak, Ostrnjak, Žirec, Samoborska ulica, Sesvetska ulica, Kružna ulica, Obrtnička ulica, Ulica Budrig te makadamski putevi.

 

8)           Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec – I.faza

Sustav odvodnje čini 20 kanala ukupne duljine 4.965,60 m i rasteretna građevina RG5.

Obuhvaćene su slijedeće ulice: Slunjska ulica, Cetingradska ulica, Kupska ulica, Ulica Grada Biograda na moru, Ulica Luka, Mrežnička ulica, Rastoke, Koranska ulica, Plitvička ulica, Radnička ulica, Ulica Lipa, Ulica Jorgovana, Ulica Magnolija, Ulica Čret, Rakovička ulica, Horvati, Kumrovečka ulica, Brinjska ulica i makadamski putevi.

 

9)           Glavni kolektor GK3 i K3.9 odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela – 3. Faza

Izvodi se glavni kolektor GK3 i  kanali K3.9 i K3.5 ukupne duljine 5.186,15 m, rasteretne građevine RG4 i RG6 te crpne stanice CSds3, CSds5 i CSds9.

Obuhvaćene su slijedeće ulice: Zagrebačka ulica, Radnička ulica, Ulica Jasmina, Ulica Čret, Ogulinska ulica, Kumrovečka ulica, Kopčevečka ulica, I. Savski odvojak, II. Savski odvojak, Dravska ulica, Dunavska ulica, dio Rugvičke ulice, dio Gospodarske ulice i makadamski putevi.Skip to content