EU Projekt: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo od 174,6 mil. kuna pripremljen za realizaciju

Nakon što je početkom ožujka EU projekt: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo, prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava EU dostavom aplikacijskog paketa dokumenata Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kao Posredničkom tijelu razine 1, stigla je i završna suglasnost (completion note) Jaspers-a, konzultanta Europske komisije, prema kojoj je Projekt ocijenjen kao prihvatljiv za financiranje sredstvima iz EU (sredstva iz Kohezijskog fonda).

Radi se o Projektu koji obuhvaća nadogradnju 3. stupnja pročišćavanja na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Oborovskim Novakima, izgradnju 86,7 kilometara sekundarne kanalizacijske mreže (51,7 km na području Općine Rugvica i 35 km na području Grada Dugog Sela) s ukupno 10 crpnih stanica i pet rasteretnih građevina, besplatni priključak na kanalizaciju za oko 8.500 stanovnika (oko 2.600 priključaka) te potpunu sanaciju prometnica po okončanju radova. Realizacijom ovog Projekta ukupna stopa priključenosti (pokrivenosti) na kanalizacijski sustav u aglomeracije će se povećati na oko 86% , a standardi pročišćavanja će se podignuti na treći stupanj, čime višegogodišnji nevidljvi, ali predani rad gradskih i općinskih službi Dugog Sela i Rugvica dobiva svoj puni smisao, a mještani ovih naselja život dostojan čovjeka 21. stoljeća.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 174,6 milijuna kuna bez PDV-a.
Udio Rugvice i Dugog Sela u financiranju ovog Projekta iznosi 11,5 milijuna kuna što predstavlja 6,56% ukupnog troška, a u preostalom dijelu Projekt će biti financiran sredstvima EU: 70%, te po 11,79% osiguravaju resorno Ministarstvo i Hrvatske vode.

Odabarani konzultanti u suradnji s Projektnim timom završavaju tender dokumentaciju, te se raspisivanje prvih natječaja za izvođenje radova očekuje do ljeta.

Nositelj Projekta je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (pravni sljednik DUKOM-a).Skip to content